Zoznam významných osobností pochovaných vo Vrútkach

 

p.č.

 

priezvisko a meno

 

 

 

dátum a miesto nar.

 

dátum a miesto úmrt.

 

pochov.v časti

 

stav hrobu

 

1

 

Benéš František

 

povstalecký veliteľ, dôstojník

 

15. 7. 1918 Vrútky

 

29.8.1944

 

cint.hrd SNP MT

 

udržiavaný

 

2

 

Blahovec Vladimír, JUDr.in mem.

 

účast.protifaš.odboja

 

10. 7. 1920Norfolk,USA

 

14. 9. 1944 Vrútky

 

Piatrová

 

udržiavaný

 

3

 

Bóna Rudolf

 

hudobný skladateľ

 

4. 4. 1926 Vrútky

 

10. 1. 1972

 

B-14/137

 

udržiavaný

 

4

 

Brix Alexander

 

učiteľ, organista

 

19.2.1860

 

22.7.1912

 

L--441

 

udržiavaný

 

5

 

Biirger Móric

 

fiinkc.robotníckeho hnutia.robotnlk

 

11.4. 1865 Gyór

 

22. 2. 1951 Vrútky

 

B-2 1/203

 

udržiavaný

 

6

 

Burianová Anna

 

predsedníčka MNV (1955-57)

 

28. 11. 1906 Vrútky

 

17.4. 1969 Martin

 

342

 

udržiavaný

 

7

 

Darula Štefan

 

predseda (1925-26) správ. kom.

 

20.8.1898

 

23.6.1951

 

E-2/13,14

 

udržiavaný

 

 8

 

Duchaj Jozef, MVDr.

 

veterinárny lekár

 

26. 9. 1929 Záturčie

 

25. 1. 1996 Vrútky

 

Stred- 13/4

 

udržiavaný

 

9

 

Dudáš Milan

 

E v. a. v. farár

 

7.11.1914 Veličná

 

14.3.1985 Martin

 

L-4/1

 

udržiavaný

 

10

 

Familie Von Schubert

 

zemianska rodina

 

-

 

-

 

K-2001

 

udržiavaný

 

11

 

Fapšo Pavol

 

starosta Vrútok 1957-1960

 

11.4.1919 Martin

 

8. 8. 1985 Vrútky

 

2711

 

udržiavaný

 

12

 

Florek Pavol

 

historik, verej.činiteľ,stredoškol.prof.

 

25. 3. 1895 Krušetnica

 

11. 5. 1963 Vrútky

 

K-2002

 

udržiavaný

 

13

 

Kalocsay Fraňo

 

účastník I.sv. vojny

 

1891 neuved.

 

1915 pri Dnestri

 

L-44/15

 

neudržiavaný

 

14

 

Karvaš Evžen, MUDr.in mem.

 

účast.protifaš.odboja.

 

24.6. 1922Hodonín

 

14. 9. 1944 Vrútky

 

Piatrová

 

udržiavaný

 

15

 

Knoško Michal

 

predseda MNV (1946-48)

 

17.10.1898

 

4.6.1972

 

3242

 

udržiavaný

 

 16

 

Komora Ján

 

katolícky kňaz

 

3.4. 1866 Teplé

 

9.3. 1930 Vrútky

 

Stred-440

 

udržiavaný

 

17

 

Korda Alexander, generál

 

povstalecký veliteľ,dôst.

 

18. 4. 1907 Vrútky

 

13. 9. 1958 Brno

 

Stred-306

 

udržiavaný

 

18

 

Kováčik -Podmagurský, František

 

hudobný skladateľ

 

1. 10 1902 Vrútky

 

2. 3. 1975 Vrútky

 

H-l/3237

 

udržiavaný

 

19

 

Kramár Eugen,Prof.Ing.arch.

 

architekt, pedagóg

 

5.5.1914 Devičie

 

30.12.1996 Bratislava

 

H-3436

 

udržiavaný

 

20

 

Kramár Cyril

 

Ev. a. v. farár

 

17.9.1885 Horná Lehota

 

3.7.1943 Martin

 

H-3436

 

udržiavaný

 

21

 

Lúčanský Karol

 

evan.a.v. farár

 

11.3.1905

 

27.11.1946

 

H-

 

udržiavaný

 

22

 

Pavlík Ján

 

ochotnícky herec, režisér

 

16. 5. 1902 Vrútky

 

11.9. 1991 Vrútky

 

H-l/2468

 

udržiavaný

 

23

 

Pullmann Dezider, MUDr.

 

lekár

 

11.2. 1904 Dobrá voda

 

28. 2. 1955 - Vrútky

 

P- 12/1, 2

 

udržiavaný

 

24

 

Slafkovský Koloman

 

knihovník, kultúrny pracovník

 

20.10. 1889 Vrútky

 

21. 9. 1977 Vrútky

 

L-37/7,8

 

udržiavaný

 

25

 

Sokolík Peter

 

starosta (1924-25)

 

23.6. 1876 Nemecká Lupča

 

8. 11. 1957 Martin

 

501, 502

 

udržiavaný

 

26

 

Stražan Viliam

 

ľudový bábkar

 

29. 4. 1888 Poprad

 

16. 4 1934 Vrútky

 

H-l/3348

 

udržiavaný

 

27

Straka František

 

vládny komisár (1938-45)

 

4.8.1900 Ružomberok

 

1.1 0.1 980 Martin

 

K-1714

 

udržiavaný

 

28

Szolárik Viliam, MUDr.

 

lekár, cirkevný činovník

 

1871

 

1941

 

Hl/58

 

udržiavaný

 

29

Uhlyarik Szende

 

cirkevný činovník, autor kroniky kat. kostola

 

1867neuved.

 

1913 Vrútky

 

L-44/18

 

udržiavaný

 

30

Vyšný Ján

 

predseda MNV (1964-71)

 

20.7. 1919 Jamník

 

23.2.1991 Vrútky

 

2740

 

udržiavaný

 

31

Zaťko Matej

 

katolícky kňaz,náb.spis. pre deti a ml., prekladateľ

 

9. 3. 1908 Vlachy

 

12. 2. 1983 Priekopa

 

H-l/3317

 

udržiavaný

 

32

Zachar Stanislav

 

staviteľ, architekt

 

13.10. 1869 Valča

 

12. 1. 1937 Vrútky

 

K-2002

 

udržiavaný

 

33

Šúcha Jozef

 

účastník protifaš. odboja

 

27.1.1913

 

1944

 

cint. hrd  SNP MT

 

udržiavaný