Zmluvy v roku 2012/2

 


Zobraziť stránku:   1  2


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
740/12-2 Viera Bizíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 18,26 € 4.7.2012 5.7.2012
741/12-2 Ivan Némethy Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 4.7.2012 5.7.2012
053/12-3 D.I.S.,s.r.o. Mandátna zmluva 2990 € 4.7.2012 5.7.2012
054/12-4 Metrostav SK a.s. Zmluva o dielo v zmluve 6.7.2012 7.7.2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.34/10-2 Ľubomír Hajas Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 239 € / rok 9.7.2012 10.7.2012
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.15/09-2 Zdenka Halahijová Dodatok č.4 k nájomnej zmluve 239 € / rok 9.7.2012 10.7.2012
048/12-4 Jaroslav Kalman - DOKAL Zmluva o dielo 2729,35 € 9.7.2012 10.7.2012
742/12-2 Jaroslava Mikitková Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 9.7.2012 10.7.2012
743/12-2 Alena Nepelová Nájomná zmluva - hrobové miesto 20 € 10.7.2012 11.7.2012
744/12-2 Jarmila Brisudová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 10.7.2012 11.7.2012
056/12-1 Active Technology s.r.o. Kúpna zmluva 17280 € 10.7.2012 11.7.2012
057/12-1 Active Technology s.r.o. Kúpna zmluva 60840 € 10.7.2012 11.7.2012
055/12-1 Peter Jurečka Kúpna zmluva 254,60 € 13.7.2012 14.7.2012
059/12-4 Brantner Fatra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v zmluve 16.7.2012 17.7.2012
060/12-1 Martin Očenáš Kúpna zmluva 4232,-€ 23.7.2012 24.7.2012
061/12-3 ThDr. Ján Horák Poskytnutie vozidla v zmluve 31.7.2012 1.8.2012
062/12-2 Weindrich Nájomná zmluva v zmluve 31.7.2012 1.8.2012
063/12-2 Komunistická strana Slovenska Nájomná zmluva v zmluve 31.7.2012 1.8.2012
10/12-Sp TJ Lokomotíva Vrútky (Stolnotenisový oddiel, Kolkársky oddiel) Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1640 € 15.8.2012 16.8.2012
745/12-2 Mária Majdová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 15.8.2012 16.8.2012
746/12-2 Viera Kozejová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 15.8.2012 16.8.2012
065/12-3 D G B, s.r.o. Mandátna zmluva 2400 € 15.8.2012 16.8.2012
064/12-2 BYVATERM, s.r.o. Nájomná zmluva 3600 € 27.8.2012 28.8.2012
066/12-4 BYVATERM, s.r.o. Zmluva o správe a údržbe 2400 € 27.8.2012 28.8.2012
072/12-2 BYVATERM, s.r.o. Nájomná zmluva 100 €/rok 27.8.2012 28.8.2012
747/12-2 Gustáv Čajka Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,40 € 28.8.2012 29.8.2012
748/12-2 Katarína Melišová Nájomná zmluva - hrobové miesto 32,48 € 28.8.2012 29.8.2012
749/12-2 Anna Martinčeková Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 28.8.2012 29.8.2012
750/12-2 Anna Zajacová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 28.8.2012 29.8.2012
751/12-2 Viera Blahutová Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 28.8.2012 29.8.2012
752/12-2 Waltraud Antalová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 28.8.2012 29.8.2012
753/12-2 Diana Bohucká Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 4.9.2012 5.9.2012
754/12-2 Jozef Žilla Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 10.9.2012 11.9.2012
755/12-2 Štefánia Pinčáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 10.9.2012 11.9.2012
052/12-4 GAYA, s.r.o. Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia v zmluve 12.9.2012 13.9.2012
067/12-3 Marián Valent
a
Zlatica Valentová
Zmluva o zriadení vecného bremena 250 € 12.9.2012 13.9.2012
074/12-1 Ľubomír Budjak Zmluva o prevode vlastníctva bytu 582,39 € 12.9.2012 13.9.2012
068/12-3 Daniel Tupý
a
Želmíra Tupá
Zmluva o zriadení vecného bremena 450 € 13.9.2012 14.9.2012
070/12-3 Alena Novotná Zmluva o zriadení vecného bremena 250 € 13.9.2012 14.9.2012
756/12-2 Jarmila Krivušová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 14.9.2012 15.9.2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.005/12-2 Marek Hurta
Michal Kováčik
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve v dodatku 17.9.2012 18.9.2012
757/12-2 Ružena Sobčáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 17.9.2012 18.9.2012
758/12-2 Tatiana Rybaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 17.9.2012 18.9.2012
759/12-2 Lucia Kustrová Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,48 € 17.9.2012 18.9.2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.125/09-2 Jozef Ličko Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 239 € / rok 20.9.2012 21.9.2012
076/12-4 SOŠPaSnV Dohoda na zabezpečenie výkonu odbornej praxe v dohode 20.9.2012 21.9.2012
761/12-2 Lubor Pokrievka Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 21.9.2012 22.9.2012
069/12-3 Eva Tarabčíková Zmluva o zriadení vecného bremena 450 € 24.9.2012 25.9.2012
077/12-4 SOŠD Martin - Priekopa Dohoda na zabezpečenie výkonu odbornej praxe v dohode 1.10.2012 2.10.2012
760/12-2 Michal Németh Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 1.10.2012 2.10.2012
762/12-2 Peter Bayer Nájomná zmluva - hrobové miesto 298,74 € 1.10.2012 2.10.2012
763/12-2 Alžbeta Fickuliaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 1.10.2012 2.10.2012
764/12-2 Janka Kapustová Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 1.10.2012 2.10.2012
765/12-2 Jozef Čapliar Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,20 € 1.10.2012 2.10.2012
766/12-2 Pavol Čerňan Nájomná zmluva - hrobové miesto 27,84 € 2.10.2012 3.10.2012
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP
č.073/10-9
MH SR Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP v zmluve 5.10.2012 6.10.2012
767/12-2 Josef Horálek Nájomná zmluva - hrobové miesto 47,44 € 8.10.2012 9.10.2012
084/12-9 SOZA Hromadná licenčná zmluva v zmluve 9.10.2012 10.10.2012
768/12-2 Iveta Sršňová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 12.10.2012 13.10.2012
085/12-6 TURVOD, a.s. Zmluva o propagácii a reklame 200 € 15.10.2012 16.10.2012
073/12-1 VÁHOSTAV-SK, a.s. Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky v zmluve 15.10.2012 16.10.2012
Dodatok č.3 ku 204/11-5 ZO SLOVES
pri MsÚ Vrútky
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012 v zmluve 16.10.2012 17.10.2012
769/12-2 Darina Vozárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 19.10.2012 20.10.2012
770/12-2 Jarmila Baliaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 19.10.2012 20.10.2012
773/12-2 Michal Jánošík Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 19.10.2012 20.10.2012
774/12-2 Ľuboš Mafka Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 19.10.2012 20.10.2012
775/12-2 Melánia Griegerová Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 22.10.2012 23.10.2012
776/12-2 Eva Cvancingerová Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 24.10.2012 25.10.2012
777/12-2 Margareta Štáliková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 24.10.2012 25.10.2012
778/12-2 Alena Poliaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 25.10.2012 26.10.2012
779/12-2 Emília Hornychová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 25.10.2012 26.10.2012
780/12-2 Anton Matejička Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 26.10.2012 27.10.2012
781/12-2 Elena Dávidiková Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 29.10.2012 30.10.2012
782/12-2 Ľubomír Lošák Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,62 € 30.10.2012 31.10.2012
771/12-2 Božena Poláčeková Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.10.2012 31.10.2012
783/12-2 Eva Buková Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 30.10.2012 31.10.2012
784/12-2 Rastislav Beňuš Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,24 € 31.10.2012 1.11.2012
785/12-2 Božena Veselovská Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 31.10.2012 1.11.2012
786/12-2 Viera Hurtová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 5.11.2012 6.11.2012
788/12-2 Božena Gettová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 5.11.2012 6.11.2012
789/12-2 Peter Kaplán Nájomná zmluva - hrobové miesto 39,84 € 5.11.2012 6.11.2012
790/12-2 Anna Naďová Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 8.11.2012 9.11.2012
787/12-2 Vladimír Krátky Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 8.11.2012 9.11.2012
791/12-2 Jozef Malčák Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 8.11.2012 9.11.2012
792/12-2 Alena Oselská Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,28 € 9.11.2012 10.11.2012
793/12-2 Milan Oselský Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 9.11.2012 10.11.2012
772/12-2 Mária Záňová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 12.11.2012 13.11.2012
794/12-2 Ľubica Botošová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 13.11.2012 14.11.2012
795/12-2 Vilma Hanajíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 14.11.2012 15.11.2012
796/12-2 Emília Zboranová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 16.11.2012 17.11.2012
797/12-2 Irena Nemčeková Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 19.11.2012 20.11.2012
798/12-2 Viera Nahálková Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,60 € 19.11.2012 20.11.2012
090/12-6 Ústav informácií a prognóz školstva Darovacia zmluva v zmluve 20.11.2012 21.11.2012
799/12-2 Ján Gregor Nájomná zmluva - hrobové miesto 32,48 € 26.11.2012 27.11.2012
Dodatok č.1 k zmluve č. 074/12-1 Ľubomír Budjak Dodatok ku zmluve o prevode vlastníctva bytu v dodatku 28.11.2012 29.11.2012
800/12-2 Ivan Kováčik Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 3.12.2012 4.12.2012
091/12-7 Mesto Martin Dohoda medzi Mestom Martin a Mestom Vrútky o zmene priebehu hranice katastrálnych území a zámene katastrálnych území v dohode 4.12.2012 5.12.2012
093/12-7 PDF UMB, Banská Bystrica Dohoda o spolupráci v dohode 4.12.2012 5.12.2012
801/12-2 Edita Belohlávková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 7.12.2012 8.12.2012
802/12-2 Bohuslava Danihelová Nájomná zmluva - hrobové miesto 27,84 € 10.12.2012 11.12.2012
122/10-6 Zdenko Čerbák
PhDr. Eva Hargašová
Mgr. Katarína Čerbáková
Matej Čerbák
Darovacia zmluva 0 € 10.12.2012 11.12.2012
803/12-2 Anna Toraňová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 12.12.2012 13.12.2012
094/12-2 BePoRez, s.r.o. Nájomná zmluva 55,04 € 13.12.2012 14.12.2012
096/12-2 Er-ka kreo s.r.o. Nájomná zmluva 55,04 € 13.12.2012 14.12.2012
097/12-2 ESTETA FLOWERS Nájomná zmluva 55,04 € 13.12.2012 14.12.2012
092/12-4 JANG s.r.o. Zmluva o dielo 9000 € 13.12.2012 14.12.2012
Doplnok č.1 ku 059/12-4 Brantner Fatra s.r.o. Doplnok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v zmluve 13.12.2012 14.12.2012
203/11-1 Vladimír Petráš
Anna Petrášová
Kúpna zmluva 579,55 € 17.12.2012 18.12.2012
804/12-2 Vladimír Dulla Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 17.12.2012 18.12.2012
Dodatok č.2 k zmluve č. 128/10-4 Siemens, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o dielo v dodatku 18.12.2012 19.12.2012
095/12-2 TRADING COMPANY, s.r.o. Nájomná zmluva 55,04 € 18.12.2012 19.12.2012
089/12-3 D G B, s.r.o. Mandátna zmluva 1800 € 18.12.2012 19.12.2012
098/12-4 DATALAN, a.s. Zmluva na poskytnutie služby v zmluve 18.12.2012 19.12.2012
807/12-2 Igor Novinský Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 20.12.2012 21.12.2012

 


Zobraziť stránku:   1  2