Dotácie v oblasti sociálnych služieb

Sociálna komisia v roku 2012 prerozdelila dotácie v sociálnej oblasti nasledovne:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 1.200,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 800,- €
- Žena v tiesni- občianske združenie 500,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. – 1.500,-€