Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli komisiou kultúry a školstva prerozdelené finančné dotácie v oblasti kultúry pre rok 2012 nasledovne:
- Slov. zväz zdrav. postihnutých I. - 150 €
- Slov. zväz zdrav. postihnutých II. - 150 €
- Jednota dôchodcov - 150 €
- Literárny klub M. Zaťka /KKD/ - 300 €
- Turčianské čriepky - 450 €
- Spolok priateľov kaktusov - 100 €