Dotácie v oblasti športu

Komisia mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2012 nasledovne:
- TJ SOKOL Vrútky - 971 €
- SZZP I. - 117 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 1640 €
- OM3KFV - rádioamatér - 120 €
- PVK Vrútky - 3324 €
- Tenisový klub Vrútky - 637 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 2027 €
- HK KOMETA Vrútky - 2947 €
- Mažoretky - 589 €
- Silvestrovský beh 2012 - 300 €
- Turčianske hry mládeže 2012 - 200 €