Týždeň modrého gombíka 2012

Tohtoročný v poradí už ôsmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2012 sa uskutoční od pondelka 14. mája do nedele 20. mája 2012.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.
Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe. Vaša podpora znamená, že pomôžete hĺbiť studne a opravovať existujúce, pomôžete zabezpečiť pitnú vodu pre školy, pomôžete dodávať vodu v cisternách tam, kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody, pomôžete dodávať prípravky na dezinfekciu a čistenie vody tam, kde je možné vodu čistiť alebo filtrovať a podporíte vzdelávanie o hygiene a hygienických návykoch.
Zbierka sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov. Vykonaním zbierky sú poverení dobrovoľní koordinátori - dobrovoľníci UNICEF, centrá voľného času, Informačné centrá mladých, mládežnícke a detské parlamenty miest, či samotné školy za pomoci žiakov a ďalších dobrovoľníkov. Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním prázdnej SMS na číslo 844, alebo vkladom/prevodom na účet 20219886, banka 6500, variabilný symbol 0312. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Slovenský výbor pre UNICEF Vám ďakuje.