Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 30.4.2012 do odvolania. Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve. A to najmä:
- zakladať alebo udržiavať ohne na voľnom priestranstve;
- používať otvorený oheň na voľnom priestranstve;
- odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.