Urbanistická štúdia centra mesta

Centrum nášho mesta dostane postupne nový šat. Náhľad budúcich zmien môžeme nájsť už teraz v sprievodnej správe ku Urbanistickej štúdii centra mesta Vrútky. Viac v sekcii Ekonomika.