Zmluvy v roku 2011/10

 


Zobraziť stránku:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum platnosti zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
578/11-2 Žofia Novocká Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,62 € 12.8.2011 13.8.2011
579/11-2 Edita Nemcová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,95 € 15.8.2011 16.8.2011
580/11-2 Mária Záthurecká Nájomná zmluva - hrobové miesto 44,81 € 16.8.2011 17.8.2011
123/11-4 BYVATERM, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla č.0211 v zmluve 16.8.2011 17.8.2011
124/11-2 Zbor Viery Zmluva o prenájme citylightu v meste Vrútky 5 € 16.8.2011 17.8.2011
125/11-2 Kaličiak Juraj Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 60 € 16.8.2011 17.8.2011
126/11-4 Mgr.Art. Matúš Marček arch. Zmluva o dielo 500 € 16.8.2011 17.8.2011
127/11-2 Kaličiak Juraj Zmluva o užívaní kultúrno-spoločenskej sály Kriváň v zmluve 16.8.2011 17.8.2011
128/11-4 Hudobná
skupina Nemôžem povedať
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 500 € 16.8.2011 17.8.2011
581/11-2 Juraj Ruttkay Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 17.8.2011 18.8.2011
582/11-2 Juraj Ruttkay Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 17.8.2011 18.8.2011
583/11-2 Juraj Ruttkay Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 17.8.2011 18.8.2011
584/11-2 Ján Madarassi Nájomná zmluva - hrobové miesto 47,78 € 24.8.2011 25.8.2011
585/11-2 Milan Krška Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 25.8.2011 26.8.2011
586/11-2 Iveta Valčuhová Nájomná zmluva - hrobové miesto 39,84 € 25.8.2011 26.8.2011
130/11-1 ATC-JR, s r.o. Kúpna zmluva č. F101/2011 v zmluve 26.8.2011 27.8.2011
131/11-4 BUTIKER, Viktor Rác Zmluva o dielo 2453,64 € 26.8.2011 27.8.2011
587/11-2 Teofil Bulák Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,95 € 2.9.2011 3.9.2011
588/11-2 Alica Mačejková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 2.9.2011 3.9.2011
589/11-2 Jana Lamošová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 6.9.2011 7.9.2011
132/11-7 ÚPSVaR Martin Dohoda č.212/§ 51/2011/B/MT v zmluve 6.9.2011 7.9.2011
133/11-4 EURO-BUILDING, a.s. - vedúci člen skupiny dodávateľov Zmluva o dielo v zmluve 7.9.2011 8.9.2011
135/11-4 Absolutio, s.r.o. Zmluva o zriadení a poskytnutí internetovej služby a licenčná zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
136/11-1 HARTO, s.r.o. Kúpna zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
138/11-1 HARTO, s.r.o. Kúpna zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
139/11-1 PD GADER Blatnica Kúpno-predajná zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
140/11-1 PD GADER Blatnica Kúpno-predajná zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
141/11-1 INMEDIA, spol. s r.o. Kúpno-predajná zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
142/11-1 INMEDIA, spol. s r.o. Kúpno-predajná zmluva v zmluve 12.9.2011 13.9.2011
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP MPRV SR Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP v zmluve 13.9.2011 14.9.2011
590/11-2 Edita Ftoreková Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 13.9.2011 14.9.2011
591/11-2 Zuzana Rybárska Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 13.9.2011 14.9.2011
592/11-2 Jana Táborecká Nájomná zmluva - hrobové miesto 36 € 14.9.2011 15.9.2011
593/11-2 Terézia Tóthová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 14.9.2011 15.9.2011
594/11-2 Brigita Poláčeková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 16.9.2011 17.9.2011
074/11-1 Ing. Magdaléna Šarkanová, rod. Pšenáková a Božena Činčalová, rod. Lapáčková Kúpna zmluva v zmluve 19.9.2011 20.9.2011
144/11-4 Libuša Škapcová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmluve 21.9.2011 22.9.2011
145/11-4 Oľga Žideková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmluve 22.9.2011 23.9.2011
121/11-2 BYVATERM, s.r.o. Nájomná zmluva 8115 € 22.9.2011 23.9.2011
Dodatok č. 2 k zmluve č. 076/09-9 SYNERGIES, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve č. 076/09-9 v zmluve 23.9.2011 24.9.2011
595/11-2 Elena Hajtmanská Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 23.9.2011 24.9.2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 133/11-4 EURO-BUILDING, a.s. - vedúci člen skupiny dodávateľov Dodatok č.1 k zmluve č. 133/11-4 v zmluve 26.9.2011 27.9.2011
596/11-2 Peter Tomčányi Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,88 € 26.9.2011 27.9.2011
597/11-2 Margita Beršíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 18,56 € 28.9.2011 29.9.2011
598/11-2 František Zdražil Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,62 € 29.9.2011 30.9.2011
599/11-2 Eva Krupcová Nájomná zmluva - hrobové miesto 25,52 € 30.9.2011 1.10.2011
600/11-2 Viera Severová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.9.2011 1.10.2011
601/11-2 Jaroslav Drapač Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,23 € 30.9.2011 1.10.2011
602/11-2 Alexandra Vozárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 30.9.2011 1.10.2011
147/11-4 Veronika Paľovčíková Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 20 € 30.9.2011 1.10.2011
148/11-4 Dana Rusnáková Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 40 € 30.9.2011 1.10.2011
149/11-4 Eva Šmalová Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 20 € 30.9.2011 1.10.2011
150/11-4 Mgr. Eva Stašová Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 20 € 30.9.2011 1.10.2011
151/11-4 RK JAZZ BAND RUŽOMBEROK Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 140 € 30.9.2011 1.10.2011
152/11-4 Hudobná skupina NÁHODNÍ POCESTNÍ Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 100 € 30.9.2011 1.10.2011
153/11-4 Spolok Turčianske mažoretky Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 100 € 30.9.2011 1.10.2011
154/11-4 EMINENT Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 500 € 30.9.2011 1.10.2011
155/11-4 Róbert Šimko Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 630 € 30.9.2011 1.10.2011
156/11-4 Martina Chabadová Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 80 € 30.9.2011 1.10.2011
157/11-4 Amirah - skupina orientálneho tanca Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 50 € 30.9.2011 1.10.2011
158/11-4 Galaband - občianske združenie Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 65 € 30.9.2011 1.10.2011
159/11-4 Hudobná skupina NEMÔŽEM POVEDAŤ Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 150 € 30.9.2011 1.10.2011
161/11-2 SVB Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 15 € 30.9.2011 1.10.2011
162/11-2 ZOFS Rušňové depo Žilina Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 150 € 30.9.2011 1.10.2011
163/11-2 Marián Okuliar - SVB Cyrila a Metoda 4,6,8,10 Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 15 € 30.9.2011 1.10.2011
603/11-2 Milan Žilinčík Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 3.10.2011 4.10.2011
604/11-2 Anna Hamzová Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,62 € 3.10.2011 4.10.2011
605/11-2 Ľubomír Kovářík Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,28 € 3.10.2011 4.10.2011
606/11-2 Eva Podhorská Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 3.10.2011 4.10.2011
607/11-2 Viera Žuffová Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,40 € 4.10.2011 5.10.2011
608/11-2 Emil Kuchárik Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,88 € 4.10.2011 5.10.2011
609/11-2 Vladimír Pergl Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,28 € 4.10.2011 5.10.2011
610/11-2 Zuzana Kramárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 4.10.2011 5.10.2011
611/11-2 Valéria Slafkovská Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 4.10.2011 5.10.2011
612/11-2 Štefan Krivuš Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,24 € 6.10.2011 7.10.2011
172/11-3 JUDr. Tomáš Zboja, advokát Mandátna zmluva 499 € / mesiac 6.10.2011 7.10.2011
613/11-2 Anna Dzivá Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 7.10.2011 8.10.2011
614/11-2 Božena Matulová Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 7.10.2011 8.10.2011
615/11-2 Katarína Záthurecká Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 10.10.2011 11.10.2011
160/11-9 Mgr. Mária Kevická Zmluva o výpožičke 0 € 10.10.2011 11.10.2011
173/11-4A Martinská teplárenská, a.s. Zmluva o umiestnení tech. zariadenia v zmluve 10.10.2011 11.10.2011
173/11-4B Martinská teplárenská, a.s. Zmluva o umiestnení tech. zariadenia v zmluve 10.10.2011 11.10.2011
173/11-4C Martinská teplárenská, a.s. Zmluva o umiestnení tech. zariadenia v zmluve 10.10.2011 11.10.2011
616/11-2 Andrea Chromiaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 11.10.2011 12.10.2011
9/11-Sp Plavecký a vodnopólový klub Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1715,20 € 13.10.2011 14.10.2011
164/11-4 prevádzka výkupu druhotných surovín - Ing. Miroslav Mlynár, PhD Zmluva o vykonávaní zberu komunálnych odpadov v zmluve 13.10.2011 14.10.2011
165/11-4 IPSSO Zmluva o dielo 9600 € 14.10.2011 15.10.2011
617/11-2 Viera Mlynková Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 14.10.2011 15.10.2011
618/11-2 Emília Trpišová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 19.10.2011 20.10.2011
619/11-2 Zdena Tkáčová Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 20.10.2011 21.10.2011
620/11-2 Ľudovít Podhorský Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 24.10.2011 25.10.2011
621/11-2 Milica Lacková Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,60 € 24.10.2011 25.10.2011
622/11-2 Milan Koppal Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,28 € 25.10.2011 26.10.2011
623/11-2 Ján Kuffner Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 25.10.2011 26.10.2011
624/11-2 Margita Beňová Nájomná zmluva - hrobové miesto 8,30 € 25.10.2011 26.10.2011
166/11-4 Karol Orčík Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmluve 25.10.2011 26.10.2011
167/11-4 Helena Nagyová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmluve 25.10.2011 26.10.2011
169/11-1 V.E.N.U.S ČADCA, spol.s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 25.10.2011 26.10.2011
170/11-1 V.E.N.U.S ČADCA, spol.s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 25.10.2011 26.10.2011
168/11-2 Svetlana Stahlová Nájomná zmluva 239 € 26.10.2011 27.10.2011
625/11-2 Dušan Šuhaj Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 26.10.2011 27.10.2011
626/11-2 Dušan Šuhaj Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 27.10.2011 28.10.2011
627/11-2 Branislav Baka Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 27.10.2011 28.10.2011
628/11-2 Branislav Baka Nájomná zmluva - hrobové miesto 6,96 € 27.10.2011 28.10.2011
629/11-2 Soňa Dederová Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,16 € 28.10.2011 29.10.2011
630/11-2 Ján Ondrejka Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 28.10.2011 29.10.2011
631/11-2 Milan Žilinčík Nájomná zmluva - hrobové miesto 42 € 28.10.2011 29.10.2011
632/11-2 Ľudovít Koreň Nájomná zmluva - hrobové miesto 36,52 € 28.10.2011 29.10.2011
143/11-2 Ing. Igor Ramšík Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku 0 € 30.10.2011 31.10.2011
Dodatok č.1 ku 13/10-3 Senior klub pri MsÚ vo Vrútkach Dodatok č.1 ku zmluve č. 13/10-3 v zmluve 31.10.2011 1.11.2011
633/11-2 Marta Totáčová Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 31.10.2011 1.11.2011
634/11-2 Ing. Mária Urbaničová Nájomná zmluva - hrobové miesto 30 € 31.10.2011 1.11.2011
635/11-2 Vladimír Poliak Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 31.10.2011 1.11.2011
636/11-2 Zdenka Žilinčíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,92 € 31.10.2011 1.11.2011
146/11-1 Augustín Hadrava Kúpna zmluva 1902,80 € 2.11.2011 3.11.2011
174/11-4 Anna Ondrušová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmluve 2.11.2011 3.11.2011
637/11-2 Zora Poláková Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 4.11.2011 5.11.2011
638/11-2 Zora Poláková Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 4.11.2011 5.11.2011
137/11-1 Ivana Motyková
a
Tatiana Litvajová
Kúpna zmluva 634,80 € 7.11.2011 8.11.2011
639/11-2 Michal Mráz Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 7.11.2011 8.11.2011
640/11-2 Petra Kubošníková Nájomná zmluva - hrobové miesto 18,56 € 8.11.2011 9.11.2011
641/11-2 Dušan Kerdík Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 8.11.2011 9.11.2011
642/11-2 Karol Potočný Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 9.11.2011 10.11.2011
643/11-2 Karol Potočný Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 9.11.2011 10.11.2011
644/11-2 Karol Potočný Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 9.11.2011 10.11.2011
645/11-2 Oldřich Holešovský Nájomná zmluva - hrobové miesto 36,52 € 10.11.2011 11.11.2011
646/11-2 Mária Šimaljaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 10.11.2011 11.11.2011
647/11-2 Mária Šimaljaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 10.11.2011 11.11.2011
175/11-2 Roman Raffaj Nájomná zmluva 412 € / rok 11.11.2011 12.11.2011
648/11-2 Drahomíra Flochová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 14.11.2011 15.11.2011
180/11-4 GAYA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet 6 € / mesiac 16.11.2011 17.11.2011
649/11-2 Eva Dolníková Nájomná zmluva - hrobové miesto 95,58 € 21.11.2011 22.11.2011
650/11-2 Irena Bobrovská Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 21.11.2011 22.11.2011
651/11-2 Peter Bielopotocký Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 21.11.2011 22.11.2011
652/11-2 Ľudmila Hojová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 21.11.2011 22.11.2011
206/11-2 SVB Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 0 € 23.11.2011 24.11.2011
207/11-4 Peter Kňazko Zmluva o odbere kŕmneho odpadu zo školskej jedálne 0,03 € / liter 23.11.2011 24.11.2011
208/11-6 MVSR Darovacia zmluva 0 € 23.11.2011 24.11.2011
177/11-4 Ing. Arch. Peter Lepej Zmluva o dielo 6150 € 24.11.2011 25.11.2011
653/11-2 Ing. Alena Magušinská Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 25.11.2011 26.11.2011
654/11-2 Jozef Lamoš Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 29.11.2011 30.11.2011
182/11-1 Ľubomír Majda Kúpna zmluva v zmluve 9.12.2011 10.12.2011
183/11-1 Ľubomír Majda Kúpna zmluva v zmluve 9.12.2011 10.12.2011
188/11-2 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 1 € 9.12.2011 10.12.2011
189/11-2 Zbor Viery Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 60 € 9.12.2011 10.12.2011
190/11-4 Spolok Turčianske mažoretky Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 30 € 9.12.2011 10.12.2011
191/11-4 Detský folklórny súbor Turiec Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 100 € 9.12.2011 10.12.2011
192/11-4 Spevácky zbor Priekopčanka Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 50 € 9.12.2011 10.12.2011
193/11-4 Folklórny súbor Lysec Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 120 € 9.12.2011 10.12.2011
194/11-4 Aneta Lednická Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 150 € 9.12.2011 10.12.2011
195/11-4 Agneša Ujpálová Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 70 € 9.12.2011 10.12.2011
196/11-4 Monika Rahlová Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 70 € 9.12.2011 10.12.2011
197/11-4 Spevácka skupina Vrútočanka Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 30 € 9.12.2011 10.12.2011
198/11-4 Stanislav Kupčok Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 60 € 9.12.2011 10.12.2011
185/11-1 Ing. Jana Rišianová Kúpna zmluva 104 € 16.12.2011 17.12.2011
186/11-1 Katarína Petržilková Kúpna zmluva 104 € 16.12.2011 17.12.2011
187/11-4 Brantner Fatra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba v zmluve 16.12.2011 17.12.2011
202/11-2 Viktor Rác Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 200 € 19.12.2011 20.12.2011
655/11-2 Peter Lovíšek Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 19.12.2011 20.12.2011
656/11-2 Peter Lovíšek Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 19.12.2011 20.12.2011
199/11-1 Mgr. Tatiana Konečná, rod. Schulzová Kúpna zmluva 167,50 € 21.12.2011 22.12.2011
10/11-Sp Občianske združenie T.A.T. Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 300 € 23.12.2011 24.12.2011
205/11-4 Byvaterm, s.r.o. Zmluva o sprostredkovaní dodávok tepla v zmluve 23.12.2011 24.12.2011
134/11-1 Kadlčík Ľubomír
a
Kadlčík Samuel
Kúpna zmluva 4235 € 28.12.2011 29.12.2011
657/11-2 Iveta Brunnerová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 29.12.2011 30.12.2011
201/11-4 GAYA, s.r.o. Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia v zmluve 30.12.2011 31.12.2011
204/11-5 ZO SLOVES
pri MsÚ Vrútky
Kolektívna zmluva na rok 2012 v zmluve 30.12.2011 31.12.2011
Dodatok č.1 ku 204/11-5 ZO SLOVES
pri MsÚ Vrútky
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012 v zmluve 31.12.2011 1.1.2012

 


Zobraziť stránku:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10