Týždeň modrého gombíka 2011

Tohtoročný v poradí už siedmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2011 sa uskutoční aj v meste Vrútky od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.
Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vzdelávanie detí v Južnom Sudáne. Zo Slovenska bude podporený projekt zameraný na obnovu škôl, budovanie nových škôl, dovybavenie škôl vodnými a sanitačnými zariadeniami nevyhnutnými pre fungovanie školy (pitná voda a sanitácia), vyškolenie učiteľov. Projekt je taktiež zameraný na podporu vzdelávania dievčat.
Zbierka sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov. Vykonaním zbierky sú poverení dobrovoľní koordinátori - dobrovoľníci UNICEF, centrá voľného času, Informačné centrá mladých, mládežnícke a detské parlamenty miest, či samotné školy za pomoci žiakov a ďalších dobrovoľníkov. Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním prázdnej SMS alebo vkladom/prevodom na účet 2629726297, banka 1100, variabilný symbol 0311. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Slovenský výbor pre UNICEF Vám ďakuje.