Dotácia v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli sociálnou komisiou pre rok 2011 nasledovne prerozdelené dotácie:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 400,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 300,- €
- Ženy v tiesni - občianske združenie - 250,- €
- Klub priateľov DD a DSS - 50,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. - 1 500,- €