Spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou

Mesto Vrútky a Matica slovenská Vás srdečne pozývajú na spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou 9. mája 2011 o 18.30 hod. v Kine 1. máj vo Vrútkach. Vstupné: 12 eur.
Predpredaj vstupeniek:
Knižnica H. Zelinovej vo Vrútkach - 0918 410 711, kultura@vrutky.sk,
Matica slovenská - 0918 904 939, programy@matica.sk,
TIK Martin - 043/4238 776, tik@martin.sk.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.