Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ

Mesto Vrútky rozširuje v období od 11.04.2011 do 31.05.2011 pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach nasledovne.