Predaj nehnuteľnosti

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Vrútky zverejňuje nasledovný predaj nehnuteľnosti.