Komisie Mestského zastupiteľstva


1. Komisia finančná, správy majetku, výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia

Predseda komisie: ThDr. Marián Krivuš
Tajomník komisie:
Členovia komisie: Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, Ing. arch. Ján Gustiňák,
Ing. Miroslav Krajčí, Ing. Vlasta Grajciarová, Ivan Kováčik, Ing. Peter Horemuž,
Mgr. Ivan Doskočil, RNDr. Mária Rovňáková

Plán činnosti komisie

 

2. Komisia sociálna, zdravotná, bytová a verejného poriadku

Predseda komisie: Eva Wedra Kačková
Tajomník komisie: Želmíra Štanclová
Členovia komisie: Bc. Monika Vonsová, Juraj Argay, Milan Petržilka,
Jozef Gorcovský, Mgr. Zuzana Furová, Mgr. Alena Matejová, Ing. Marek Veverica

Plán činnosti komisie

 

3. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda komisie: Mgr. Marián Kráľ
Tajomník komisie: Mgr. Zuzana Furová
Členovia komisie: ThDr. Marián Krivuš, Mgr. Ľuboš Gottwald,
Bc. Miriam Migátová, Mgr. Marianna Ruttkayová, Libor Pomikálek,
PaedDr. Erika Repková, Mgr. Mária Kevická

Plán činnosti komisie

 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Mgr. Ivan Doskočil
Tajomník komisie:
Členovia komisie: Mgr. Ľuboš Gottwald, Eva Wedra Kačková