Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - 27.11.2010

Voľby do orgánov samosprávy obcí skončili v meste Vrútky s nasledovnými výsledkami:
- primátor mesta Vrútky
- zvolení poslanci MsZ Vrútky
- náhradníci - poslanci MsZ Vrútky
- štatistiky za mesto Vrútky