Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2011-2013

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2011-2013.