Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011 kliknite tu.