KontaktyMESTSKÝ ÚRAD
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


Referát prvého kontaktu, tel: 043 4241802

tel.: 043 4241800

E-mail: info@vrutky.sk

primator@vrutky.sk  Mgr. Branislav Zacharides
tel. : 043/4241 803

 

prednosta@vrutky.sk  Ing. Mgr. Anna Sviteková
tel: 043/4241 813

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
e-mail zamestnancov podľa mien je tvorený touto šablónou:
meno.priezvisko @ vrutky.sk

Referáty mestského úradu - zoznam pracovísk a menný zoznam zamestnancov MsÚ VrútkyFakturačné údaje:
IČO: 00 647 209
DIČ: 20 20 591 716

Poplatky

Pri uhrádzaní poplatkov je možné využívať služby banky, pošty alebo internet bankingu. Poplatky je možné uhradiť na čísla účtov, ktoré sa nachádzajú v tomto dokumente.