Archív časopisu Vrútočan na internete od roku 2007

Vážení návštevníci internetovej stránky www.vrutky.sk, odbor kultúry pre vás pripravil archív mesačníka Vrútočan, na ktorý si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť kliknutím na nasledujúci odkaz: Vstup do archívu.
Pokiaľ máte záujem pozrieť si staršie čísla časopisu Vrútočan, môžete navštíviť Mestskú knižnicu Hany Zelinovej vo Vrútkach alebo Slovenskú národnú knižnicu v Martine, kde ich nájdete v tlačenej podobe.