Komunálne voľby 2010

 

Vyhlásenie komunálnych volieb 2010


Informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí


UZNESENIE ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISIE č.31 ZO DŇA 16.11.2010


Zverejnenie počtu obyvateľov


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu


Oznámenie o určení volebných okrskov a miestností


Oznámenie o určení počtu priestorov pre úpravu hlasovacích lístkov v jednotlivých volebných okrskoch


Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí


Smernica č.1/2010 MsÚ vo Vrútkach (ku VZN č.6/2007 o vylepovaní volebných plagátov a umiestňovaní iných nosičov informácií)


Príloha č.1 k Smernici č.1/2010 MsÚ vo Vrútkach (Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky na predvolebnú kampaň)


Kandidáti na poslancov MsZ Vrútky a na primátora Mesta Vrútky
v komunálnych voľbách 27.11.2010


Výsledky komunálnych volieb vo Vrútkach konaných dňa 27.11.2010VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO MsZ A VOĽBY PRIMÁTORA


Vzor kandidátnej listiny pre nezávislého kandidáta na poslanca MsZ


Vzor kandidátnej listiny pre kandidáta na poslanca MsZ delegovaného politickou stranou, hnutím alebo koalíciou


Vzor kandidátnej listiny pre nezávislého kandidáta na primátora


Vzor kandidátnej listiny pre kandidáta na primátora delegovaného politickou stranou, hnutím alebo koalíciouVZORY ROZHODNUTÍ O REGISTRÁCII KANDIDÁTNYCH LISTÍN


Vzor rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta pre voľby poslanca MsZ


Vzor rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslanca MsZ


Vzor rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta pre voľby primátora


Vzor rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby primátora