Uznesenie MsZ

Poslanci MsZ zasadali dňa 22.6.2010. Aké uznesenia prijali sa môžete dozvedieť tu.