Kopanice - prezentácia

Občania, ktorí majú záujem oboznámiť sa s modelom riešenia individuálnej bytovej výstavby v lokalite Kopanice kliknite tu.