Klub slovenských turistov Vrútky

Klub slovenských turistov Vrútky je združený v okresnej organizácii Klubu slovenských turistov (KST), ktorá zastrešuje celý región Turiec a na jej stránke je možné sa informovať aj o KST Vrútky.http://www.kstturiec.sk


Prečítajte si: o histórii aj súčasnosti Klubu slovenských turistov vo Vrútkach


Správa o činnosti KST Vrútky v roku 2019


VČS v roku 2019 sa uskutočnila 6. marca v priestoroch penziónu Čierna Pani. Začiatkom roka sme evidovali v našom klube 189 členov.
Klub mal v okresnom i celoslovenskom kalendári tri akcie:
Veľkonočná šibačka na chate Kľačianska Magura sa vydarila. Pekné počasie v nedeľu 21. i v pondelok 22. apríla prilákalo na chatu veľa turistov, celé rodiny i s deťmi.
27. apríla v sobotu sa uskutočnil 41. ročník výstupu na Minčol. Výstup je organizovaný pri príležitosti dňa oslobodenia mesta Vrútky. Súčasťou výstupu bol i zber a očista turistického chodníka, ktorý sa uskutočnil na podnet primátora Vrútok Mgr. Branislava Zacharidesa.
V piatok 21. júna sa uskutočnil Jánsky večerný výstup ku chate Kľačianska Magura. Akcie sa zúčastnilo 32 turistov, z toho bolo 23 z nášho klubu. Jánsky oheň zabezpečil nájomca chaty.
V termíne od 9.6. do 15.6.2019 sme zorganizovali cykloturistiku v Skalici a okolí. Akcie sa zúčastnilo 45 osôb. Účastníci spoznali nielen Skalicu ale aj jej okolie, s bicyklami sme prešli i na Moravu, do Hodonína, Strážnice. Jazdili sme i po hrádzi rieky Morava a Baťovom kanáli.
Dňa 17. júna sa uskutočnili oslavy 110 rokov športu vo Vrútkach. Pripravili sme výstavu fotodokumentácie z činnosti klubu. Uskutočnili sa tiež súťaže družstiev 10-14 ročných detí, kde formou kvízu sme aktívne prispeli k týmto oslavám.
V mesiaci júl sme zabezpečili očistu chodníka po kalamite popadaných stromov od chaty Kľ. Magura do sedla pod Suchým. V júli sme zorganizovali autobusový zájazd na Sitno a v auguste do Vysokých Tatier, pri príležitosti národného výstupu na Kriváň.
Od 13. do 22.9. bol zorganizovaný cyklozájazd na Korziku, ktorého sa zúčastnilo 43 cykloturistov. Ubytovanie bolo zabezpečené v severozápadnej časti Korziky pri mestečku Belgodére. V hornatej časti tohto ostrova sme spoznali históriu drsnej ale krásnej Korziky.
V priebehu mesiaca september a október prebiehala oprava strechy na chate Kľ. Magura. Najskôr boli namontované z južnej strechy zachytávače snehu, aby nedošlo k poškodzovaniu odvodov vody zo strechy.
7. decembra sme zorganizovali mikulášske stretnutie v penzióne Babia Hora v Jasenskej doline. Akcie sa zúčastnilo 85 našich členov, z ktorých niektorí predtým vystúpili na Lysec.


Ján Pullmann
Predseda KST Vrútky