Chránená dielňa - Chránené pracovisko

Chránená dielňa - Chránené pracovisko


Mesto Vrútky ako prvé v Turci spustilo dňa 18.09.2006 kamerový systém, čím predbehlo aj jeho metropolu. V roku 2006 bolo v meste nainštalovaných 5 kamier, ďalších 5 kamier bolo nainštalovaných v priebehu roku 2007. V roku 2008 boli nainštalované dve kamery. K dnešnému dňu je na kamerový systém napojených 12 kamier. Kamerový systém má mestskej polícii pomôcť odhaliť priestupky, trestné činy, vandalizmus, chrániť majetok mesta, dohliadať nad poriadkom v ňom a kontrolovať dopravnú situáciu. Kamerový systém by mal hlavne vytískať živly za hranice centra, lebo hlavné dianie prebieha práve tam. Kamery snímajú široký záber. Polícia má prehľad o dianí na veľkej ploche pred železničnou stanicou, na trhovisku a parkovisku vedľa neho, na pešej zóne, pri nákupnom dome a pred mestským úradom a na ul. Francúzskych partizánov vo Vrútkach. Rozširovanie kamerového systému sa bude uskutočňovať na základe množstva finančných prostriedkov, a po personálnom doladení príslušníkov MsP Vrútky bude naplno využívaný. Výstupy z jednotlivých kamier sú vyvedené na útvar MsP a to na chránené pracovisko, ktoré bolo zriadené a do prevádzky spustené dňa 18.09.2006. Na chránenom pracovisku pracujú zdravotne postihnutí občania. Chceme im tak pomôcť začleniť sa do spoločnosti a zároveň využiť ich pracovný potenciál, aby tak mohli plnohodnotne vykonávať prácu v prospech nášho mesta a v prospech celej spoločnosti. Zamestnaním zdravotne postihnutých osôb na chránenom pracovisku sa snažíme prispieť k odstráneniu diskriminačného fenoménu na trhu práce.

Zdravotne postihnutí občania budú sledovať výstupy z jednotlivých kamier a v prípade podozrivých zistení budú informovať operačného MsP, ktorý zabezpečí vyslanie hliadky MsP na miesto činu. Telesne postihnutí operátori MKS nebudú príslušníkmi MsP v zmysle zákona o obecnej polícii, pretože by nesplnili zákonom stanovené podmienky.

Práca na chránenom pracovisku je náročná na sústredenie sa na jednotlivé monitory. Každá jedna z kamier je ovládateľná. Záznam z každej kamery je zapisovateľný na disk po dobu 7 dní a po uplynutí doby sa záznam každej jednej kamery automaticky prepisuje novým záznamom. Na chránenom pracovisku pracuje 7 zdravotne postihnutých žien a jedna asistentka. Výstup jednotlivých kamier obsluhuje šesť zdravotne postihnutých žien. Na vypracovanie jednotlivých spisov, prípravu spisov a na odstúpenie spisov je zadelená jedna zo 7 zdravotne postihnutých žien, ktorým pri práci pomáha asistentka zdravotne postihnutých.

V náväznosti na rozširovanie kamerového systému, na počet kamier, budú vytvárané miesta pre zdravotne postihnutých občanov.

Stabilizovaním počtu príslušníkov MsP Vrútky bude práca príslušníkov MsP v súlade s technikou prínosom pre mesto Vrútky.

MsP Vrútky úzko spolupracuje s OKPZ ako aj s OJP pri objasňovaní rôznej trestnej činnosti. Pracovníci OKP využívajú kamerový systém mestskej polície hlavne pri dokazovaní trestnej činnosti na úseku krádeží vlámaním do motorových vozidiel, na úseku ekonomickej trestnej činnosti ako aj na úseku násilnej trestnej činnosti.

Kamerový systém prispieva k znižovaniu percenta krádeží motorových vozidiel, bicyklov, peňaženiek, predaja drog na verejnosti. V neposlednom rade kamerový systém napomáha pri objasňovaní trestnej činnosti a priestupkov pomocou archivácie záznamov. Psychologický efekt kamery spôsobuje potencionálnym narušiteľom verejného poriadku značné zábrany, pretože vedia, že môžu byť sledovaní a následne na základe identifikácie zadržaní.

Realizáciou kamerového systému mestská polícia dáva možnosť poskytnúť občanom mesta, ale i jeho návštevníkom pocit bezpečia a v prípade nutnosti okamžitý zásah hliadky mestskej polície. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku.

 

Mgr. Peter Šimkovič