Štruktúra Mestskej polície Vrútky

    Na Mestskej polícii vo Vrútkach pracuje:

  • osem príslušníkov MsP Vrútky
  • štyri príslušníčky MsP Vrútky.

Na mestskom kamerovom systéme - chránenej dielni pracuje:
sedem občianských zamestnancov so zdravotným postihnutím


Pracovný asistent občanov so zdravotným postihnutím:
Občianskym zamestnancom so zdravotným postihnutím
je nápomocná pracovná asistentka.