Štruktúra Mestskej polície Vrútky

Na Mestskej polícii vo Vrútkach pracuje:
5 príslušníkov MsP a náčelník MsP.


Na mestskom kamerovom systéme - chránenej dielni pracuje:
7 občianských zamestnancov so zdravotným postihnutím.


Pracovný asistent občanov so zdravotným postihnutím:
Občianskym zamestnancom so zdravotným postihnutím
je nápomocná pracovná asistentka.