Verejná súťaž

Víťazom OVS č.1/2017 „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“
- bytový dom s nájomnými bytmi je firma ROKO SLOVAKIA s.r.o., G. Švéniho 10A, Prievidza; IČO: 36322270.

9.5.2017