Ponuka majetku mesta


Mesto Vrútky ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v budove za „Vrútockou kockou“- vchod z ulice Kalocsayovej:
- tri miestnosti o celkovej veľkosti 49,92 m2 nachádzajúce sa na poschodí
(vhodné na kancelárie, služby, menšie sklady).

Bližšie informácie o voľných nebytových priestoroch Vám poskytne:
JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.


Aktuálne je zverejnená ponuka na priamy prenájom týchto nebytových priestorov. Viac informácií si môžete prečítať na tomto odkaze.


Budova je na mapke označená červeným písmenom X.

Mesto Vrútky ponúka na predaj obchodný podiel vo firme Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. vo veľkosti 100 %. Prevažnú časť obchodného podielu tvorí majetok a to budova, v ktorej sídli Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o..
Hodnota tohto obchodného podielu je vo výške 227 tis. EUR.
Bližšie informácie o predaji voľných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vám poskytne: JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.

Mesto Vrútky ponúka na predaj budovu Denného centra vo Vrútkach
na ul. Kalocsayovej. Budova má 3 poschodia a jej predajná hodnota je 170 tis. EUR. Bližšie informácie o predaji voľných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vám poskytne: JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.