Ponuka majetku mestaMesto Vrútky ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v budove vedľa „Vrútockej kocky“ – vchod z ulice Švermovej:
- nebytový priestor má rozlohu 105,74 m2 a skladá sa z kancelárie, predajne
a 2 skladov (vhodné na predajňu, kancelárske priestory, sklady, menšiu výrobňu).

Bližšie informácie o voľných nebytových priestoroch Vám poskytne:
JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.


Budova je na mapke označená červeným písmenom X.

Mesto Vrútky ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v budove za „Vrútockou kockou“- vchod z ulice Kalocsayovej:
- dve miestnosti o celkovej veľkosti 44 m2 nachádzajúce sa na poschodí
(vhodné na kancelárie, služby, menšie sklady).

Bližšie informácie o voľných nebytových priestoroch Vám poskytne:
JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.


Budova je na mapke označená červeným písmenom X.

Mesto Vrútky ponúka na predaj obchodný podiel vo firme Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. vo veľkosti 100 %. Prevažnú časť obchodného podielu tvorí majetok a to budova, v ktorej sídli Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o..
Hodnota tohto obchodného podielu je vo výške 227 tis. EUR.
Bližšie informácie o predaji voľných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vám poskytne: JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.

Mesto Vrútky ponúka na predaj budovu Denného centra vo Vrútkach
na ul. Kalocsayovej. Budova má 3 poschodia a jej predajná hodnota je 170 tis. EUR. Bližšie informácie o predaji voľných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vám poskytne: JUDr. J. Rišianová na tel. čísle 0918410712, 043/4241814.