Významné osobnosti mesta Vrútky

Ľuba Baricová Ľuba Baricová - operná speváčka (mezzosoprán).
Narodila sa vo Vrútkach. Od roku 1958 sólistka opery SND v Bratislave a v rokoch 1969 - 72 sólistka Mestskej opery v Linzi. Od roku 1983 externá pedagogička hereckej tvorby na katedre koncertného a operného spevu VŠMU v Bratislave.
Vytvorila množstvo herecko-speváckych postáv vo všetkých svetoznámych operách, napr.: Nežatá (Sadko), Lola (Sedliacka česť), Oľga (Eugen Onegin), Carmen (Carmen), Grófka (Piková dáma), Lucia (Peter a Lucia), Amneria (Aida), Hudit (Modrofúzov zámok). Čestná občianka mesta Vrútky od roku 1993.
Magdaléna Blahušiaková Magdaléna Blahušiaková - operná speváčka (soprán). Narodila sa vo Vrútkach. V roku 1969 - 84 pôsobila ako sólistka opery Štátneho divadla v Brne, od roku 1981 opery SND v Bratislave. Výrazne sa uplatnila v talianskom opernom repertoári, v ktorom vytvorila svoje najväčšie postavy - Manon (Manon Lescaut), Desdemona (Otello), Aida (Aida), Tosca (Tosca), Nanetta (Falstaft), Violetta (Traviata) a ďalšie. Čestná občianka mesta Vrútky od roku 1993.
Ján Bodenek Ján Bodenek - spisovateľ.
Narodený na Vrútkach. Ľudovú školu vychodil v rodisku, obchodnú akadémiu v Martine, r. 1925 -27. V rokoch 1928 - 34 bol úradníkom v Matici slovenskej v Martine, r. 1934 - 36 pomocným redaktorom vydavateľstva UNÁS v Bratislave. V r. 1937 sa vrátil do MS, kde bol jazykovým redaktorom, r. 1945 - 52 bol vedúcim vydavateľstva MS a redaktorom edície Dobré slovo, 1953 - 58 riaditeľom vydavateľstva Osveta. Knižne debutoval románom pre deti Ivkova biela mať (1938).
Radoslav Brzobohatý Radoslav Brzobohatý - herec.
Narodil sa vo Vrútkach. Tu prežil prvých sedem rokov života. Absolvoval DAMU v Prahe, pôsobil v divadlách v Kolíne, Moste, Olomouci, Příbrame, od roku 1963 v Divadle S.K. Neumana v Prahe a od roku 1967 je členom Divadla na Vinohradoch. Vytvoril ústrednú postavu Fabícia v historickom seriáli A. Lettricha Alžbetin dvor podľa románu H. Zelinovej. Čestný občan mesta Vrútky od roku 1995.
Jozef Dančo Jozef Dančo - ekonóm.
Narodil sa v obci Koroljovo. Od roku 1937 navštevoval Štátnu meštiansku školu vo Vrútkach. Pracoval ako odborný asistent Ekonomického ústavu SAV v Bratislave a od roku 1963 v Slovenskej plánovacej komisii, od roku 1966 ako prednášateľ v Ústave pre hosp. a sociálny rozvoj OSN v Damašku a poradca Úradu prezidenta Sýrskej arabskej republiky, od roku 1969 v regionálnom úrade Sekretariátu OSN v Bejrúte. Po skončení zahraničného pôsobenia pracoval vo Výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy, Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. V roku 1991 ho predsedníctvo SNR menovalo členom vlády a ministrom financií. Čestný občan mesta Vrútky od roku 1995.
Dalibor Karvay Dalibor Karvay - huslista.
Vo svojej kategórii mimoriadny talent svetového formátu, študent Viedenskej hudobnej akadémie. Koncertoval v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Vatikáne a Argentíne.
  Filip Lašut - fotograf.
Narodil sa 18. 2 1945 na Vrútkach. Svojou tvorbou syntetizuje prístup výtvarno-kompozičný, divadelno-dokumentačný i literárno interpretačný. Lašutove snímky sú náročnou výtvarnou výpoveďou. Vravia za seba, svojou výraznou obraznosťou, zachytením hereckých akcií a javiskových výpovedí, ale aj spôsobom videnia a stvárňovania divadelného diania.
Alexander Korda Alexander Korda – narodil sa vo Vrútkach. Povstalecký veliteľ. Od roku 1938 dôstojník z povolania, od roku 1940 učiteľ na Vojenskej akadémii v Bratislave a v Banskej Bystrici, 1945 zástupca veliteľa vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, potom pôsobil v Mladej Boleslavi, po roku 1948 prepustený z armády. Súdom v Prahe 1949 odsúdený pre údajnú velezradu na doživotný žalár. Zomrel vo výkone trestu. Čestný občan mesta Vrútky, in memoriam, od roku 1995.
František Kováčik - Podmagurský František Kováčik - Podmagurský - hudobný skladateľ.
Narodil sa vo Vrútkach. Vyučený strojný zámočník sa roku 1920 začal učiť vo vrútockej spolkovej kapele hre na husle, flautu, neskôr na bicie a trombón a počas prezenčnej vojenskej služby sa zdokonalil v hre na husliach. Pochovaný je na Vrútkach. Je autorom tanečných skladieb, populárnych piesní a operiet, z ktorých najúspešnejšia „Vy krásne Tatry malebné" mala premiéru roku 1941 na Vrútkach.
Eugen Kramár Eugen Kramár - architekt.
V rokoch 1941 - 42 pracoval v stavebnej účastinnej spoločnosti Tatra, 1947 - 50 profesor na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, 1951 - 60 nespravodlivo obvinený a väznený, 1960 - 67 pracovník Stavoprojektu Košice, 1967 rehabilitovaný, 1971 - 83 pracovník Štátneho projektového a typizačného ústavu Bratislava. Je autorom projektov, ako napr.: budova Slovenskej národnej banky, Divadlo P. O. Hviezdoslava, budova pošty v Bratislave a hotela FIS vo Vysokých Tatrách. Čestným občanom mesta Vrútky od roku 1992.
Jozef Novák Jozef Novák - heraldik, historik a pedagóg.
Narodil sa vo Vrútkach. Ako jeden z prvých slovenských bádateľov sa systematicky venuje heraldike. Od roku 1974 je riadnym členom Académie internationale Heraldique. Je profesorom na UK v Bratislave. Čestným občanom mesta Vrútky od roku 1995.
Hana Zelinová

Hana Zelinová - spisovateľka. Narodila sa na Vrútkach. V rokoch 1937 až 38 bola redaktorkou Slovenského východu a Novostí v Košiciach, v rokoch 1946 až 48 viedla košické vydavateľstvo Svojeť, v rokoch 1950 až 54 pracovala ako vedúca MTZ v Bratislave. V rokoch 1962 až 70 pôsobila ako redaktorka v detskom časopise Zornička. Literárne je činná od roku 1933. Debutovala zbierkou Zrkadlový most, cez divadelné hry prešla k románovej tvorbe. Je autorkou 35 románov. Čestná občianka mesta Vrútky od roku 1991. Zomrela 16. marca 2004 v Bratislave, pochovaná je vo Vrútkach.

 

František Zvarík František Zvarík - herec, spevák.
Narodil sa vo Vrútkach. Roku 1940 -45 a od 1956 člen činohry, 1945 -56 opery SND v Bratislave. Vytvoril množstvo postáv v činohre, televíznych filmoch, v rozhlasových programoch. Ako spevák známy aj ako interpret slovenských ľudových piesní. Čestný občan mesta Vrútky od roku 1992.


[skice sú nakreslené vrútockým maliarom Vladom Báthorym]