Bytový dom ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. 1. ČSL Brigády - pôdorysy

Pôdorys 1.P.P  (PDF - 1.7 Mb)

Pôdorys 1.N.P.  (PDF - 2.4 Mb)

Pôdorys 2.N.P.  (PDF - 2.9 Mb)

Pôdorys - Podkrovie  (PDF - 3.2 Mb)