Kultúrna sála Kriváň

Priestory na realizáciu kultúrnych, kultúrnovýchovných
a spoločenských podujatí.


Adresa: Ul. 1. čs. brigády 24 A, 038 61 Vrútky.


Kultúrnospoločenská sála s kapacitou 120 návštevníkov.V prípade záujmu kontaktovať MsÚ Vrútky, referát kultúry:
Mgr. Veronika Vaňková
tel.: 043/428 12 19
e-mail: veronika.vankova@vrutky.sk