Kultúrna sála Kriváň

Priestory na realizáciu kultúrnych, kultúrnovýchovných
a spoločenských podujatí


Adresa: Ul. 1. čs. brigády 24 A, 038 61 Vrútky


Kultúrnospoločenská sála s kapacitou 120 návštevníkov.


Je vhodná na prenájom rodinných osláv, spoločenských
podujatí, výstav, koncertov a prednášok.


V prípade záujmu kontaktovať MsÚ Vrútky, referát kultúry:
Mgr. Veronika Vaňková
tel.: 043/428 12 19,
e-mail: veronika.vankova@vrutky.sk


Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky