Záverečný účet mesta za rok 2008

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré podrobne informujú o finančnom hospodárení v meste Vrútky za rok 2008.