Mestská knižnica Hany Zelinovej

Ponuka aktivít pre žiakov prvého stupňa ZŠ poriadaných Mestskou knižnicou Hany Zelinovej vo Vrútkach

Mestská knižnica Hany Zelinovej
1. československej brigády 24 A
038 61 Vrútky

e-mail: kniznica@vrutky.sk

 

Mestská knižnica Hany Zelinovej na Facebooku 

 
==> VSTUP DO ONLINE KATALÓGU <==ONLINE KATALÓG MKHZ MÔŽETE POUŽIŤ NA:

 • vyhľadávanie dokumentov
 • zobrazenie konta čitateľa
 • predlžovanie výpožičiek
 • rezerváciu knihy
 • informácie o knižných novinkách.

 • Z histórie

  Vrútky sú mestom s bohatou históriou. Na konci 19. a na začiatku 20. storočia tu vznikli mnohé kultúrno-spoločenské združenia a spolky s kultúrnymi, spoločenskými, dobrovoľnými a športovými aktivitami. Svoje miesto v živote mesta mali aj knihy. Od roku 1891 tu bolo organizované požičiavanie kníh. Dňa 12. mája 1925 bola na zasadnutí mestského zastupiteľského zboru prvý krát zdokumentovaná obecná knižnica a o sedemdesiat rokov neskôr 22. marca 1995 prijala do svojho názvu meno vrútockej rodáčky, spisovateľky Hany Zelinovej - [Hana Zelinová (20. 7. 1914, Vrútky – 16. 3. 2004, Bratislava, pochovaná je na vrútockom cintoríne) prozaička – dramatička - autorka pre deti a mládež – prekladateľka - zaslúžilá umelkyňa - čestná občianka mesta Vrútky od 27. 11. 1991 – prezidentom SR vyznamenaná Pribinovým krížom 1. triedy dňa 3. 1. 2001 za prácu a prínos v literatúre - 26. septembra 2003 bola zriadená Pamätná izba Hany Zelinovej v budove MsÚ Vrútky, prístupná verejnosti].

   

  Mestská knižnica Hany Zelinovej

  V rámci plnenia svojich funkcií patri v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom. Napomáha uspokojovať kultúrne a informačné požiadavky. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj občanov a súčasne je komunitným centrom mesta Vrútky. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

  Zriaďovateľom knižnice je mesto Vrútky. Od roku 1992-2004 bola knižnica súčasťou Kultúrneho centra Vrútky. Od roku 2005 do 2007 patrila do Odboru vnútornej správy MsÚ a od roku 2008 do Odbor kultúry MsÚ. V roku 2015 sa Mestská knižnica Hany Zelinovej presťahovala na prízemie budovy Kriváň.


  Dôležité medzníky v histórii knižnice


  • 1925 Obecná knižnica Vrútky
  • 1952 Mestská ľudová knižnica Vrútky
  • 1972 Okresná knižnica Martin – pobočka Vrútky
  • 1992 Mestská knižnica Vrútky
  • 1995 Mestská knižnica Hany Zelinovej Vrútky
  • 1997 vytvorené oddelenie detskej literatúry SIVÁ HÚSKA
  • 1997 automatizácia knižnično-informačným systémom LIBRIS a BIBLIS
  • 2005 začlenenie do Odboru Vnútornej správy a kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 začlenenie do Odboru kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 automatizácia knižnično-informačným systémom CLAVIUS
  • 2015 presťahovanie knižnice na prízemie budovy Kriváň


  KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK


  CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV

  Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach má 237 nových knižných titulov

  Napriek prvotným komplikáciám z dôvodu pandémie COVID 19 sa naša knižnica úspešne zapojila do výzvy č. 10/2020 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotáciu v podprograme 5.1.4. Akvizícia knižníc a získala dotáciu vo výške 2500 €. Zámerom projektu bolo doplnenie a obohatenie knižného fondu o novinky do oddelenia detskej beletrie a náučnej literatúry pre mládež, beletrie a náučnej literatúry pre dospelých. Zároveň bolo cieľom podporiť kníhkupectvá v našom regióne. Všetky nákupy boli realizované výlučne v rámci mesta Martin, nakoľko kníhkupectvo vo Vrútkach už zaniklo.

  Čitatelia, či už malí, alebo veľkí, si majú z čoho vybrať. Ponuka knižných noviniek je rôznorodá. Veríme, že každý čitateľ si nájde tu svoju. Pre tých najmenších máme nové interaktívne knižky, dobrodružné príbehy, komiksy, rozprávky o zvieratkách, ktoré sú veľmi obľúbené. Tituly zamerané na prírodu a jej ochranu, históriu, encyklopédie o zvieratkách, zaujímavostiach, vynálezoch obohatia nejedného zvedavca túžiaceho po nových poznatkoch. Pre dospievajúcu mládež máme v ponuke množstvo románových noviniek z kategórie young adult. Dospelí čitatelia si zase môžu vybrať tituly z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie, stravovania, zdravého životného štýlu, chovateľstva, dejín, folklóru, kultúrneho a prírodného dedičstva, Montessori atď.. Milovníci spoločenských, ženských, detektívnych a životopisných románov si budú mať z čoho vybrať.

  Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých milovníkov kníh do našej knižnice.

  Mgr. Veronika Vaňková
  knihovníčka

     31.3.2021

  Dnes sme úspešne dokončili spracovanie všetkých kníh, ktoré sme zakúpili vďaka Fondu na podporu umenia.

     30.3.2021

  Ďalšie spracované knižné novinky, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia, z čoho sa veľmi tešíme. Blížime sa do finále projektu.

     23.3.2021

  Mestská knižnica Hany Zelinovej získala dotáciu 2500 eur z Fondu na podporu umenia  Mestská knižnica Hany Zelinovej sa úspešne zapojila do Výzvy č.10/2020 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotáciu v podprograme 5.1.4. Akvizícia knižníc. Hlavným zámerom projektu Akvizícia knižničného fondu je nakúp knižných titulov pre všetky čitateľské kategórie. Úmyslom je obnoviť a doplniť knižné novinky do oddelenia detskej beletrie a náučnej literatúry pre mládež, beletrie a náučnej literatúry pre dospelých. Vzhľadom na súčasnú situáciu prioritou pri nákupe je podpora kníhkupectiev v našom regióne. Projekt bol podporený vo výške 2 500 EUR
  s 0 % spoluúčasťou žiadateľa. Predpokladaný počet nových prírastov z tohto projektu je 170 zväzkov. Cieľom je udržať kvalitu služieb pre používateľov knižnice všetkých čitateľských kategórii, uspokojiť ich dopyt po knižných novinkách a zabezpečiť nákupom kníh podporu knižného trhu. Veríme, že každý čitateľ si nájde ten svoj titul a rád nás opätovne navštívi. Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých milovníkov kníh do našej knižnice.
  Mgr. Veronika Vaňková - Mestská knižnica Hany Zelinovej


     11.1.2018
  Mestská knižnica Hany Zelinovej knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie.
  Mestská knižnica Hany Zelinovej sa v máji 2017 zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Knižnica získala dotáciu vo výške 2 300 eur s povinnou 5 % spoluúčasťou.
  V rámci sumarizácie projektu môžeme zhodnotiť nasledovné: z celkovej sumy 2439,15 EUR knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie, čo bolo zámerom projektu, nakoľko bolo nutné zastaralý fond obnoviť, vďaka čomu sa zvýšila návštevnosť knižnice a nárast výpožičiek, čo je pre knižnicu najväčším prínosom. Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých milovníkov kníh do našej knižnice.


     13.11.2017
  Mestská knižnica Hany Zelinovej sa zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Zámerom projektu je nákup knižného fondu pre všetky čitateľské kategórie. Cieľom je zvýšiť kvalitu služieb pre používateľov knižnice, uspokojiť ich požiadavky knižnými novinkami, zvýšiť záujem o knižné služby v meste, čím sa dosiahne zvýšenie návštevnosti knižnice, návrat používateľov a výpožičiek. Projekt bol podporený vo výške 2 300 eur s 5 % spoluúčasťou žiadateľa. Predpokladaný počet nových prírastkov je 230 zväzkov. Začiatok realizácie je 01.09.2017 a koniec projektu je stanovený na 31.12.2017.
  Veronika Vaňková