Mestská knižnica Hany Zelinovej
Mestská knižnica Hany Zelinovej
1. československej brigády 24 A
038 61 Vrútky

tel: 043/4281 219
e-mail: kniznica@vrutky.sk

 

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 8.30 hod. – 17.00 hod.==> VSTUP DO ONLINE KATALÓGU <==ONLINE KATALÓG MKHZ MÔŽETE POUŽIŤ NA:

 • vyhľadávanie dokumentov
 • zobrazenie konta čitateľa
 • predlžovanie výpožičiek
 • rezerváciu knihy
 • informácie o knižných novinkách.

 • Z histórie

  Vrútky sú mestom s bohatou históriou. Na konci 19. a na začiatku 20. storočia tu vznikli mnohé kultúrno-spoločenské združenia a spolky s kultúrnymi, spoločenskými, dobrovoľnými a športovými aktivitami. Svoje miesto v živote mesta mali aj knihy. Od roku 1891 tu bolo organizované požičiavanie kníh. Dňa 12. mája 1925 bola na zasadnutí mestského zastupiteľského zboru prvý krát zdokumentovaná obecná knižnica a o sedemdesiat rokov neskôr 22. marca 1995 prijala do svojho názvu meno vrútockej rodáčky, spisovateľky Hany Zelinovej - [Hana Zelinová (20. 7. 1914, Vrútky – 16. 3. 2004, Bratislava, pochovaná je na vrútockom cintoríne) prozaička – dramatička - autorka pre deti a mládež – prekladateľka - zaslúžilá umelkyňa - čestná občianka mesta Vrútky od 27. 11. 1991 – prezidentom SR vyznamenaná Pribinovým krížom 1. triedy dňa 3. 1. 2001 za prácu a prínos v literatúre - 26. septembra 2003 bola zriadená Pamätná izba Hany Zelinovej v budove MsÚ Vrútky, prístupná verejnosti].

   

  Mestská knižnica Hany Zelinovej

  V rámci plnenia svojich funkcií patri v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom. Napomáha uspokojovať kultúrne a informačné požiadavky. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj občanov a súčasne je komunitným centrom mesta Vrútky. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

  Zriaďovateľom knižnice je mesto Vrútky. Od roku 1992-2004 bola knižnica súčasťou Kultúrneho centra Vrútky. Od roku 2005 do 2007 patrila do Odboru vnútornej správy MsÚ a od roku 2008 do Odbor kultúry MsÚ. V roku 2015 sa Mestská knižnica Hany Zelinovej presťahovala na prízemie budovy Kriváň.


  Dôležité medzníky v histórii knižnice


  • 1925 Obecná knižnica Vrútky
  • 1952 Mestská ľudová knižnica Vrútky
  • 1972 Okresná knižnica Martin – pobočka Vrútky
  • 1992 Mestská knižnica Vrútky
  • 1995 Mestská knižnica Hany Zelinovej Vrútky
  • 1997 vytvorené oddelenie detskej literatúry SIVÁ HÚSKA
  • 1997 automatizácia knižnično-informačným systémom LIBRIS a BIBLIS
  • 2005 začlenenie do Odboru Vnútornej správy a kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 začlenenie do Odboru kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 automatizácia knižnično-informačným systémom CLAVIUS
  • 2015 presťahovanie knižnice na prízemie budovy Kriváň


  KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK


  CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV