Vrútočan - regionálny dvojmesačník


Redakcia Vrútočan




Aktuálne číslo: Vrútočan 2/2017


Archív časopisu Vrútočan: Vstup do archívu


Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky (PDF - 86 kB)
ktorého súčasťou je aj cenník v časopise Vrútočan (bod 3.).




Miesto:
Matušovičovský rad 6; MsÚ Vrútky - budova B

Redakčná rada - predseda: Ing. Miroslav Mazúr

Redakčná rada - zodpovedná redaktorka: Bc. Miriam Migátová

Redakčná rada - členovia: Mgr. Mária Kevická, Ing. Jana Rišianová

Jazyková redaktorka: Mgr. Elena Režná

Uzávierka dopisovateľských materiálov: do 17. dňa v mesiaci


Štatút časopisu Vrútočan



Vydavateľ:
Redakcia časopisu Vrútočan,
Matušovičovský rad 6, 038 61 Vrútky
Tel.: 043/ 424 18 08
e-mail: vrutocan@vrutky.sk