Vrútočan

Dvojmesačník Vrútočan vydáva Mesto Vrútky. Vaše príspevky môžete posielať na adresu vrutocan@vrutky.sk, termín uzávierky je 15. deň v mesiaci.


Redakcia Vrútočan
Aktuálne číslo: Vrútočan 4/2022


Archív časopisu Vrútočan: Vstup do archívu


Cenník služieb a prenájmov poskytovaných mestom Vrútky 


Štatút časopisu Vrútočan 

Dodatok č.1 k Štatútu mesta Vrútky 

Dodatok č.2 k Štatútu mesta Vrútky Miesto:
Matušovičovský rad 6; MsÚ Vrútky - budova B

Redakčná rada - predseda: Mgr. Branislav Zacharides

Redakčná rada - zodpovedná redaktorka: Bc. Miriam Migátová

Redakčná rada - členovia: Mgr. Ľuboš Gottwald, JUDr. Ing. Jana Rišianová,
Mgr. Zuzana Kötelešová, Mgr. Igor VálekRedakcia časopisu Vrútočan,
Matušovičovský rad 6, 038 61 Vrútky
Tel.: 043/ 424 18 08
e-mail: vrutocan@vrutky.sk