Vrútočan

Časopis Vrútočan prestal vychádzať. Uznesením č. 82/2017, ktoré prijali poslanci MsZ na rokovaní z 12. 9. 2017 sa menil vydavateľ, ktorým je týždenník
MY Turčianske noviny. Vrútočan bude vychádzať v týždenníku raz mesačne ako dvojstranová príloha. Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na adresu vrutocan@vrutky.sk, avšak inzercia už nie je možná.


Redakcia Vrútočan
Archív časopisu Vrútočan: Vstup do archívu


Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky 
Miesto:
Matušovičovský rad 6; MsÚ Vrútky - budova B

Redakčná rada - predseda: Ing. Miroslav Mazúr

Redakčná rada - zodpovedná redaktorka: Bc. Miriam Migátová

Redakčná rada - členovia: Mgr. Mária Kevická, Ing. Jana RišianováVydavateľ:
MY Turčianske noviny