Tenisový klub Vrútky (TK Vrútky)


http://www.tkvrutky.skTenisový oddiel vznikol v r. 1970 v rámci TJ Lokomotíva Vrútky. V r. 1993 sa od TJ odčlenil pod názvom TK Vrútky. Najväčší úspech - majstri SR družstiev v kategórii starší žiaci v r. 2004.

 

Z novšej histórie vrútockého tenisu

Napriek finančným aj priestorovým limitom možno konštatovať, že tenisu na Vrútkach sa darí postupne plniť svoje ciele a posúvať kvalitu klubu vpred. V oblasti materiálneho zázemia dochádza k vykupovaniu pozemkov pod dvorcami, vybudovali sa chodníky v areáli, sociálne zariadenia a pod. Medzi pretrvávajúcimi nedostatkami je aj fakt, že sa dosiaľ nepodarilo vyriešiť celoročné využívanie dvorcov, čo núti členov klubu využívať v zimnej sezóne ponuku športovísk v susednom Martine. Výnimkou bola zimná sezóna 2003 – 2004, kedy sa vďaka súkromnej investícii člena klubu do nafukovacej haly podarilo zabezpečiť prevádzku dvoch dvorcov.


Dochádza tiež k personálnej stabilizácii v klube. Od roku 2006 sa v letnej sezóne zabezpečuje celodenná služba na kurtoch pre členov klubu i tenisovú verejnosť. Klub disponuje tromi vlastnými trénermi, ktorí sa celoročne venujú mládeži (MUDr. Michal Horník, Miroslav Kubík, Milan Šupica). Mimo nich sa trénovaniu členov tenisového klubu venujú na vrútockých dvorcoch aj tréneri z iných klubov, čo má nesporný pozitívny vplyv na kvalitu hráčov. Rozhodcovskou licenciou 3. alebo 4. triedy disponuje sedem členov klubu (MUDr. Michal Horník, Miroslav Kubík, Milan Bordáš, Mariál Hulla, Ivan Majer, Mgr. Branislav Zacharides, Ivan Ščúr), vďaka čomu sa darí zabezpečovať organizovanie oficiálnych turnajov Slovenského tenisového zväzu (STZ) ako aj účasť vrútockých družstiev v oficiálnych súťažiach.


Klub každoročne organizuje niekoľko oficiálnych turnajov STZ v mládežníckych kategóriách v skupinách „C“ a „D“. Mimo toho organizuje viacero turnajov pre neregistrovaných hráčov. Medzi podujatia s najväčšou tradíciou patrí turnaj v dvojhre mužov nad 45 rokov s názvom Memoriál Františka Horníka a turnaj štvorhry rekreačných hráčov bez rozdielu veku nazvaný AMATER OPEN. K organizovaným turnajom ešte treba pripočítať turnaje družstiev v tých kategóriách, kde TK Vrútky disponuje vlastnými družstvami.


Členská základňa je v poslednom desaťročí ustálená v počtoch medzi 50 až 70 členmi. Napriek neporovnateľne horším podmienkam v porovnaní s najsilnejšími tenisovými klubmi na Slovensku sa každoročne darí TK Vrútky dosiahnuť úspechy v súťažiach na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni. V rokoch 2004 – 2008 vrútockí tenisti a tenistky vyhrali v mládežníckych kategóriách osem oficiálnych turnajov dvojhry jednotlivcov a štrnásť turnajov štvorhry po celom Slovensku. Mimo toho sa desaťkrát prebojovali do finále dvojhry a dvadsaťpäťkrát do finále štvorhry. Medzi chlapčenské opory klubu patrili Lukáš Gottwald, Matej Balážia a Juraj Hulla, z dievčat treba spomenúť Ivanu Kevickú, Zuzanu Bordášovú, Ninu Jelenčiakovú a Júliu Zacharidesovú. V turnajoch družstiev dosiahol súčasný vrútocký tenis najväčší úspech v r. 2004, kedy družstvo starších žiakov v zostave Janúch, Polubojarov, Jurko, Ščúr, Stodolovský a Šimon pod vedením kapitána Maroša Michalka vyhralo Majstrovstvá Slovenska družstiev po tom, čo rok predtým obsadili na tomto podujatí ôsme miesto. Za tieto výkony bol družstvu starších žiakov udelený Mestom Vrútky v r. 2005 titul Najlepší športový kolektív. Družstvo mladších žiakov obsadilo v r. 2004 na Majstrovstvách Slovenska šieste miesto. Pritom na majstrovstvá postupuje iba osem najlepších družstiev, po dve z každého regiónu. Šiestu priečku mladší žiaci obhájili aj v nasledujúcom roku. V roku 2006 sa o slovo po prvýkrát v histórii vrútockého tenisu prihlásilo aj dievčenské družstvo, ktoré v kategórii mladších žiačok suverénne postúpilo do prvej triedy a rok nato v zostave Zacharidesová, Hotová, Veverková, Bordášová, Starustková, Kramárová a Michálková pod vedením kapitána Miroslava Kubíka tiež postúpili na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadili ôsme miesto.