Vrútocký šport


Futbalový klub Attack Vrútky


Letné kúpalisko vo Vrútkach


Plavecký a vodnopólový klub Vrútky


Tenisový klub Vrútky (TK Vrútky)


Kometa Vrútky - hokejbalový klub


Telovýchovná jednota Sokol Vrútky


Klub slovenských turistov Vrútky


Stolnotenisový klub Lokomotíva Vrútky


Rádioklub OM3KFV VrútkyHistorické medzníky vrútockého športu :


15.5. 1909 - založený klub RTC
1919 - založená Robotnícka telovýchovná jednota
23.3. 1919 - založený športový klub Sokol
? - Športový klub Makabí
1921 - vznik ŠK Rudá hviezda
23.8. 1921 - vznik Federácie robotníckych telocvičných jednôt
1922 - Športový klub Orol
1922 - založený Športový klub
1923 - založený Klub československých turistov a lyžiarov
1923 - založený Klub šachu
25.6. 1928 - vznik FC Vrútky (zjednotenie ŠK Vrútky
a ŠK Rudá hviezda)
1932 - vznikol Plavecký oddiel ČSČK
1934 - založený hokejový oddiel pri Sokole
1937 - založený Telocvičný športový klub A.C. Sparta Vrútky
1939 - založenie stolnotenisového oddielu
1939 - vznikol 1. zbor skautov a skautiek Vrútky
1941 - pri FC Vrútky založenie oddielu stolného tenisu
1947 - založený oddiel kolkov pri FCŽ
1947 - založenie TJ Lokomotíva Vrútky
1948 - bola obnovená telovýchovná a športová organizácia
Sokol, ktorej súčasťou sa stal FC Vrútky
1949 - založený oddiel basketbalu
1952 - založený oddiel hádzanej
1953 - v Železničnom odbornom učilišti založený
oddiel hádzanej
1956 - založený Rádioklub OM3KFV
1963 - založená Branná spoločenská organizácia
1963 - založený pri TJ Lokomotíva Vrútky
Turistický odbor mladých
1972 - založený pri TJ Lokomotíva Vrútky Tenisový oddiel
1984 - založený Kynologický klub Vrútky
1986 - založený Hokejový klub Vrútky
1989 - založený Klub bikrosu a horských bicyklov BMX-MTB
1991 - obnovená činnosť TJ Sokol Vrútky
1.11. 1991 - založená FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
23.3. 1992 - založený Klub slovenských turistov
22.5. 1992 - založený Plavecký a vodnopólový klub Vrútky
1993 - založený pri TJ Lokomotíva Vrútky
Slovenský bežecký spolok
1993 - založený pri TJ Lokomotíva Vrútky Lyžiarsky oddiel
1993 - založený samostatný futbalový klub FC Vrútky
1993 - založený samostatný hádzanársky klub HC Vrútky
1993 - založený Tenisový klub TC Vrútky
1995 - založený Volejbalový klub Váhostav Vrútky
26.6. 1996 - založené Mestské združenie športových klubov
1997 - založený Oddiel šachu TJ Lokomotíva Vrútky
1997 - založený Hádzanársky klub Mlynár Vrútky