Ekonomika

Záverečný účet mesta za rok 2021

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2021, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2021, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2021 

Programový rozpočet na rok 2021 

 


Rozpočet na roky 2022-2024

Finančný rozpočet mesta na roky 2022 – 2024 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2022 – 2024 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2020

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2020, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2020, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2020 

Programový rozpočet na rok 2020 

 


Rozpočet na roky 2021-2023
Finančný rozpočet mesta na roky 2021 – 2023 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2021 – 2023 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2019

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2019, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2019, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2019 

Programový rozpočet na rok 2019 

 


Rozpočet na roky 2020-2022
Finančný rozpočet mesta na roky 2020 – 2022 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2020 – 2022 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2018

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2018, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2018, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2018 

Programový rozpočet na rok 2018 

 


Rozpočet na roky 2019-2021
Finančný rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2017

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2017, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za I.-IV. štvrťrok 2017, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2017 

Programový rozpočet na rok 2017 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

 


Rozpočet na roky 2018-2020
Finančný rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2016

Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2016, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2016, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2016 

Programový rozpočet na rok 2016 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 Rozpočet na roky 2017-2019
Finančný rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2015

Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2015, výdavková časť 
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2015, príjmová časť 

Záverečný účet mesta za rok 2015 

Programový rozpočet na rok 2015 Rozpočet na roky 2016-2018
Finančný rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 - komentár 
Programový rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 - zostava 
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 výdavková časť 
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 príjmová časť 

 


Záverečný účet mesta za rok 2014

Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2014, výdavková časť  (Excel - 95 Kb)
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2014, príjmová časť  (Excel - 42 Kb)

Záverečný účet mesta za rok 2014  (PDF - 272 Kb)

Fondy - tvorba a použitie v roku 2014  (PDF - 29 Kb)

Programový rozpočet na rok 2014  (PDF - 234 Kb)Financie a dane v miestnej samospráve
Financie a dane v miestnej samospráve; MF SR 2014  (PDF - 690 Kb)

 


Rozpočet na roky 2015-2017
Rozpočet mesta Vrútky na rok 2015 a roky 2016 – 2017  (PDF - 278 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 výdavková časť  (Excel - 75 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 príjmová časť  (Excel - 34 Kb)

 


Záverečný účet mesta za rok 2013

Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2013, výdavková časť  (Excel - 102 Kb)
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2013, príjmová časť  (Excel - 46 Kb)

Záverečný účet mesta za rok 2013  (PDF - 164 Kb)

Fondy - tvorba a použitie v roku 2013  (PDF - 28 Kb)

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013  (PDF - 559 Kb)Rozpočet na roky 2014 a 2015-2016

Rozpočet mesta Vrútky na rok 2014 a roky 2015–2016  (PDF - 293 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 výdavková časť  (Excel - 74 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 príjmová časť  (Excel - 34 Kb)

 


Záverečný účet mesta za rok 2012

Čerpanie rozpočtu v roku 2012, výdavková časť  (Excel - 100 Kb)
Plnenie rozpočtu v roku 2012, príjmová časť  (Excel - 48 Kb)

Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa za rok 2012  (PDF - 295 Kb)

Fondy - tvorba a použitie v roku 2012  (PDF - 67 Kb)

Programový rozpočet za rok 2012  (PDF - 233 Kb)Rozpočet na roky 2013-2015
Programový rozpočet mesta na rok 2013 a roky 2014 – 2015  (PDF - 628 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 výdavková časť  (Excel - 82 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 príjmová časť  (Excel - 35 Kb)

 


Záverečný účet mesta za rok 2011

Plnenie rozpočtu v roku 2011, výdavková časť  (Excel - 101 Kb)
Plnenie rozpočtu v roku 2011, príjmová časť  (Excel - 47 Kb)

Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa za rok 2011  (PDF - 249 Kb)

Fond rezerv - tvorba a použitie v roku 2011  (PDF - 29 Kb)

Programový rozpočet za rok 2011  (PDF - 243 Kb)Rozpočet na roky 2012-2014
Finančný rozpočet mesta na roky 2012 – 2014 - komentár  (PDF - 68 Kb)
Programový rozpočet mesta na rok 2012 a roky 2013 – 2014  (PDF - 594 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2012-2014 výdavková časť  (Excel - 78 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2012-2014 príjmová časť  (Excel - 35 Kb)

 


Rozpočet na roky 2011-2013
Rozpočet mesta Vrútky na rok 2011 a roky 2012-2013  (PDF - 639 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2011-2013 výdavková časť  (Excel - 78 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2010-2012 príjmová časť  (Excel - 35 Kb)

 


Rozpočet na roky 2010-2012
Rozpočet mesta Vrútky na rok 2010 a roky 2011-2012  (PDF - 916 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2010-2012 výdavková časť  (Excel - 76 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2010-2012 príjmová časť  (Excel - 34 Kb)
Komentár k rozpočtu na roky 2010-2012  (PDF - 70 Kb)

 


Záverečný účet mesta za rok 2010

Plnenie rozpočtu v roku 2010, výdavková časť  (Excel - 113 Kb)
Plnenie rozpočtu v roku 2010, príjmová časť  (Excel - 54 Kb)

Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa za rok 2010  (PDF - 944 Kb)


Rozpočet na roky 2009-2011
Návrh rozpočtu na roky 2008-2010 výdavková časť  (Excel - 104 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2008-2010 príjmová časť  (Excel - 38 Kb)
Komentár k rozpočtu na roky 2008-2010  (PDF - 103 Kb)

 


Záverečný účet mesta za rok 2009

Čerpanie rozpočtu za 1.-4. štvrťrok 2009, výdavková časť  (Excel - 103 Kb)
Čerpanie rozpočtu za 1.-4. štvrťrok 2009, príjmová časť  (Excel - 49 Kb)

Záverečný účet mesta za rok 2009  (PDF - 260 Kb)

Správa nezávislého audítora ku záverečnému účtu mesta za rok 2009  (PDF - 930 Kb)

Správa audítora o preverení súladu hospodárenia mesta Vrútky ku záverečnému účtu mesta za rok 2009  (PDF - 549 Kb)

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2009  (PDF - 467 Kb)Záverečný účet mesta za rok 2008

Čerpanie rozpočtu za 1.-4. štvrťrok 2008, výdavková časť  (Excel - 103 Kb)
Čerpanie rozpočtu za 1.-4. štvrťrok 2008, príjmová časť  (Excel - 43 Kb)

Záverečný účet mesta za rok 2008  (PDF - 323 Kb)

Poznámky - príloha ku účtovnej uzávierke za rok 2008  (PDF - 397 Kb)

Správa audítora ku záverečnému účtu mesta za rok 2008  (PDF - 121 Kb)

Správa audítora ku záverečnému účtu mesta za rok 2008 (skenovaná kópia 2. listu s pečiatkou)  (PDF - 1.98 Mb)

Urbanistická štúdia centra mesta Vrútky - sprievodná správa (PDF - 3.7 Mb)


Urbanistická štúdia Vrútky-Kopanice
Textová časť:

Hlavička | Hlavná časť | Tabuľky
Obrazová časť (výkresy):
Širšie vzťahy ( JPEG; 773 Kb)
Verejné technické vybavenie územia - vodné hospodárstvo (JPEG; 659 Kb)
Výkres funkčných a priestorových regulatívov územia (JPEG; 675 Kb)
Verejné technické vybavenie územia - energetika (JPEG; 687 Kb)
Výkres verejného dopravného vybavenia územia (JPEG; 578 Kb)
Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkč. využitia územia (JPEG; 732 Kb)

Detské ihriská - Návrh na umiestnenie, alternatívy a rozpočet (PDF - 7.4 Mb)

Návrh rozpočtu na roky 2008-2010 výdavková časť  (Excel - 78 Kb)
Návrh rozpočtu na roky 2008-2010 príjmová časť  (Excel - 32 Kb)
Komentár k rozpočtu na roky 2008-2010  (PDF - 88 Kb)

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2007, výdavková časť  (Excel - 101 Kb)
Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2007, príjmová časť  (Excel - 40 Kb)
Dôvodová správa k plneniu a čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2007  (PDF - 115 Kb)
Dôvodová správa k zmene rozpočtu v roku 2007  (PDF - 115 Kb)

Záverečný účet mesta za rok 2006  (PDF - 297 Kb)