Mapa mesta Vrútky


Zväčšiť mapu


 


Klad listov:

   
   

(kliknite na obrázok a zväčší sa)

Zoznam ulíc mesta Vrútky


A. Hlinku Lúčna
A. Sládkoviča M.R. Štefánika
Bazová Magurská
Bystrá M. Rázusa
Čachovský rad Martinská
Dielenská Kružná Matušovičovský rad
Dlhá Mierová
Dolná Kružná Minčolská
Dolný dvor Mlynská
Dubná Skala Močiarna
Fatranská Mokraď
Fínska   (len párne čísla) Nábrežná
Francúzskych partizánov Nová
Gen. Alexandra Kordu Odbojárska
Hájska P.O. Hviezdoslava
Hlboká cesta Palackého
Horná Partizánska
Horná Kružná Podjavorinskej
Horská ulica Potočná
Hradská Radlinského
Chotárna Republikánska
I. československej brigády Ruttkayovská
J.G. Tajovského Ružová
J. Kalinčiaka Rybárska ulica
Jána Bodeneka S.H. Vajanského
Jánošovská Smreková ulica
Jedľová ulica Sucháčovská
Jonášovská Sv. Cyrila a Metoda
Judíkova Šafárikova
Južná Šťastného
K. Kalocsaya Švermova
Kafendova Turcová
Karvaša a Bláhovca Ulica Ľudovíta Štúra
Kmeťova Ulica na Kopanice
Komorova Ulica poľná
Krátka Ulica za mostom
Langov dvor Úzka
Lesná Váhová
Lipová ulica Záhradnícka
Ľubochnianska Železničná


Pre vyhľadávanie v uliciach môžete použiť napr. aj mapy na Zozname