Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Mesto Martin ako správca dane v zmysle platnej legislatívy vykonáva doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou. Adresát písomnosti: Silvia Dirová, Francúzskych partizánov 2972/30, 038 61 Vrútky. Presné označenie písomnosti dane: rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa. Miesto uloženia písomnosti: Mestský úrad Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, Oddelenie daní, poplatkov a pohľadávok, č.d. 209, 210. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.