Županka pridelila dotácie aj do Vrútok

Spolu päťdesiattisíc eur získalo na svoje aktivity formou dotácie tridsaťosem subjektov z územia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) od jeho predsedníčky Eriky Jurinovej. Nechýbajú medzi nimi ani dve úspešné žiadosti z Vrútok. Županka pridelila tisíc eur pre občianske združenie Bagarova chata na budovanie náučno, športovo rekreačnej oblasti v jej okolí. Skrátka neobišiel ani Plavecký a vodnopólový klub Vrútky, ktorý v tomto roku oslavuje 90. výročie od svojho založenia. Na dôstojné oslavy tohto jubilea, ktorých sa županka aj osobne zúčastnila, dostal aj tento klub tisíceurovú podporu. Obom úspešným žiadateľom gratulujeme.
Dotačný program ŽSK má tri zložky: individuálne dotácie ktoré sú poskytované na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí a udeľované sú priamo predsedníčkou ŽSK, ďalej dotácie z participatívneho rozpočtu na podporu komunitných potrieb v regióne, kde sa na rozhodovacom procese spolupodieľajú obyvatelia ŽSK, a v neposlednom rade dotácie pre regióny, poskytované na podporu cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, o ktorých rozhodujú poslanci Zastupiteľstva ŽSK. Subjektom na území Vrútok, vrátane našej samosprávy, bolo v tomto roku schválených celkovo až šesť žiadostí, čo je najviac v histórii Žilinskej župy. O predošlých štyroch sme písali v minulom čísle Vrútočana.