Oznam pre predajcov na vrútockom jarmoku

Mesto Vrútky, zastúpené Mgr. Branislavom Zacharidesom, primátorom mesta si Vás dovoľuje pozvať na našu akciu: Vrútocký jarmok - Dni Mesta Vrútky 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 09.09.2022 (piatok) v pešej zóne vo Vrútkach.
Prihlásiť sa môžete vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na e-mail. adresu: martina.figurova@vrutky.sk alebo telefonicky na t.č.: 043/4241816.
Veríme, že si nájdete čas a poctíte naše mesto svojou návštevou.
Tešíme sa na Vašu účasť.