Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 27.7.2022, 28.7.2022, 29.7.2022 a 4.8.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc si môžete prečítať v priložených: príloha1, príloha2, príloha3, príloha4 a príloha5.