Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 5.3.2015, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke Anne Cálikovej rod. Hlavatej v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísanej u Okresného úradu Martin. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.