Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, opätovne ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam zapísaným u Okresného úradu Martin. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.