Doprava

MAPA mesta Vrútky

Mapu mesta Vrútky so zoznamom ulíc môžete nájsť na tomto odkaze.

Cestovný poriadok MHD:

Najprehľadnejší a najaktuálnejší cestovný poriadok MHD medzi Vrútkami
a Martinom nájdete na stránke Dopravného podniku mesta Martin.

Cestovný poriadok pre vlaky a autobusy:

Cestovné poriadky.