Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - zmena

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 24.6.2022 NEBUDE prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc si môžete prečítať v priložených: príloha1 a príloha2.