Spúšťame rekonštrukciu pešej zóny

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že Mesto Vrútky začína realizovať komplexnú rekonštrukciu pešej zóny v úseku od bývalých priestorov knižnice až po Kalinčiakovu ulicu. Vysúťažený dodávateľ prebral stavenisko v máji tohto roku s ambíciou ukončiť stavbu do jeho konca. Stavba obsahuje nielen realizáciu novej dlažby a mobiliáru, ale aj revitalizáciu zelene, vybudovanie nového detského ihriska a novú fontánu. V záujme zmierniť dopady klimatických zmien sa zachytená dažďová voda prostredníctvom podzemných zásobníkov vráti do tohto priestoru. Prosíme verejnosť o trpezlivosť počas výkonu stavebných prác, ktoré samozrejme so sebou na pár mesiacov prinesú aj viac hluku a prachu, nakoniec sa ale dostaví pozitívny výsledok.