Športovo informačné popoludnie pre osídlencov z Ukrajiny

Užitočné informácie pre dospelých, športové vyžitie pre deti. Tak vyzeralo popoludnie pre Ukrajincov vo Vrútkach, ktoré pripravilo Mesto Vrútky a CVČ Domino s pomocou pedagógov z oboch vrútockých základných škôl. Podujatie bolo realizované s podporou spoločnosti Neografia, a.s. Informácie o možnostiach štátnej podpory pri vzdelávaní a zamestnávaní odídencov poskytli zástupkyne ÚPSVaR Martin. V rámci nového projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Pomáhame odídencom môžu občania Ukajiny získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť vo výške 218,06 €. Viac o možnostiach zapojenia sa do projektu nájdete na nasledovnom odkaze.