Do práce na bicykli 2022

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne, už štvrtý raz od roku 2019 zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 9. ročníka súťaže.

Za minulý rok sa nám spoločne podarilo počas 728 jázd za našu samosprávu nabicyklovať v priebehu trvania súťaže 3 110,13 km - v prepočte ušetrených 1 152,31 CO2 (kg), čo je nový vrútocký rekord. Na každého účastníka pripadlo v priemere 119,62 odjazdených km. Najúspešnejším vrútockým tímom bol tím ŽOS IT, ktorý vykázal 132 jázd a 603,36 odpedálovaných km.

 

Cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Svojim aktívnym prístupom prispejeme k zlepšeniu zdravia obyvateľov, k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy v našom meste a následne aj ku zvýšeniu kvality života v ňom.

 

Súťaž trvá od 1. do 30.6.2022.
Do súťaže sa môžete zapojiť aj Vy a Váš tím. Registrovať sa môžete na stránke www.dopracenabicykli.eu do 7.6.2022.

 

Do súťaže sa môžu registrovať všetky firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie pôsobiace na území mesta Vrútky, ktoré vytvoria 2 – 4 členné tímy. Z jednej spoločnosti sa môže zapojiť neobmedzený počet tímov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok platí, že súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy. Platí však, že v deň začatia kampane dosiahli vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Členovia tímov si budú najazdené kilometre do práce a z práce na bicykli zapisovať do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

 

Mesto Vrútky bude vyhodnocovať najväčší počet najazdených kilometrov bicyklom do práce a z práce za jednotlivcov a tímy, najväčší počet jázd bicyklom absolvovaných do práce a z práce za jednotlivcov a tímy.

 

KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze